Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 14. aprīļa
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

66.         Lēmuma projekts "Par Ineses Krastiņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.686)
                        (Dok. nr.3997)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
67.         Lēmuma projekts "Par Anitas Kalniņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.687)
                        (Dok. nr.3998)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
68.         Lēmuma projekts "Par Ulda Brieža 8. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu" (Lēm. proj. reģ. nr.688)
                        (Dok. nr.3999)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.1148)
                        (Dok. nr.3916, 3916A)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu". (Reģ. nr.1149)
                        (Dok. nr.3917, 3917A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to". (Reģ. nr.1150)
                        (Dok. nr.3918, 3918A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu". (Reģ. nr.1151)
                        (Dok. nr.3927, 3927A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā". (Reģ. nr.1152)
                        (Dok. nr.3943, 3943A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1153)
                        (Dok. nr.3944, 3944A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos". (Reģ. nr.1154)
                        (Dok. nr.3946, 3946A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Reģ. nr.1155)
                        (Dok. nr.3954, 3954A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai". (Reģ. nr.1156)
                        (Dok. nr.3975, 3975A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1157)
                        (Dok. nr.3976, 3976A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām". (Reģ. nr.1158)
                        (Dok. nr.3977, 3977A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"". (Reģ. nr.1159)
                        (Dok. nr.3978, 3978A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.1160)
                        (Dok. nr.3979, 3979A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)"". (Reģ. nr.1161)
                        (Dok. nr.3980, 3980A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Reģ. nr.1162)
                        (Dok. nr.3981, 3981A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījums Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1163)
                        (Dok. nr.3985, 3985A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
17.         17. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1164)
                        (Dok. nr.3988, 3988A)        (Balsojums: par-73, pret-8, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1165)
                        (Dok. nr.3991, 3991A)        (Balsojums: par-47, pret-30, atturas-10)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Dzintars Rasnačs
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

19.         Deputātam Valdim Ģīlim.
                        (Dok. nr.3983)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
69.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu 2.lasījumam likumprojektam "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada padomes un pagasta padomes deputāta statusu (reģ. nr. 1116) līdz 2005.gada 10.maijam un izskatīšanu 2.lasījumā 19.maijā" (Lēm. proj. reģ. nr.689)
                        (Dok. nr.4001)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
20.         1. Lēmuma projekts "Par Aijas Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.668)
                        (Dok. nr.3958)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
21.         2. Lēmuma projekts "Par Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.669)
                        (Dok. nr.3959)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
22.         3. Lēmuma projekts "Par Zanes Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.670)
                        (Dok. nr.3960)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
23.         4. Lēmuma projekts "Par Dainas Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.671)
                        (Dok. nr.3961)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
24.         5. Lēmuma projekts "Par Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.672)
                        (Dok. nr.3962)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
25.         6. Lēmuma projekts "Par Didža Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.673)
                        (Dok. nr.3963)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
26.         7. Lēmuma projekts "Par Karīnas Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.674)
                        (Dok. nr.3964)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         8. Lēmuma projekts "Par Arņa Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.675)
                        (Dok. nr.3965)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         9. Lēmuma projekts "Par Krista Līča atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.676)
                        (Dok. nr.3966)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
29.         10. Lēmuma projekts "Par Dzintras Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.677)
                        (Dok. nr.3967)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
30.         11. Lēmuma projekts "Par Ilzes Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.678)
                        (Dok. nr.3968)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         12. Lēmuma projekts "Par Kristīnes Kalvānes-Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.679)
                        (Dok. nr.3969)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
32.         13. Lēmuma projekts "Par Karinas Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.680)
                        (Dok. nr.3970)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         14. Lēmuma projekts "Par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.681)
       &nb sp;                (Dok. nr.3971)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         15. Lēmuma projekts "Par Edgara Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.682)
                        (Dok. nr.3972)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         16. Lēmuma projekts "Par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.683)
                        (Dok. nr.3973)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         17. Lēmuma projekts "Par Santas Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.684)
                        (Dok. nr.3974)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
70.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saeimas Juridiskajā komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.690)
                        (Dok. nr.4003)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Ērika Zommere, Jānis Porietis, Juris Dalbiņš, Žanete Vasaraudze, Uldis Briedis, Atis Slakteris, Ēriks Zunda
71.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saeimas Saimnieciskajā komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.691)
                        (Dok. nr.4004)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Ērika Zommere, Jānis Porietis, Juris Dalbiņš, Žanete Vasaraudze, Uldis Briedis, Atis Slakteris, Ēriks Zunda


III. Likumprojektu izskatīšana
38.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei". (Reģ. nr.1107)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3714)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
39.         3. Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.18) (Reģ. nr.1076)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3595, 3989)        (Balsojums: par-52, pret-22, atturas-5)
                         Juridiskā komisija
40.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.17) (Reģ. nr.1075)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3594, 3990)        (Balsojums: par-47, pret-28, atturas-5)
                         Juridiskā komisija
72.         17. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1164)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3988, 3988A)        (Balsojums: par-64, pret-17, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
41.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"" (reģ.nr.933)] (Reģ. nr.854)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3920)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-5)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
43.         7. Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1057)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3935)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
44.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". [Iekļauts Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" (reģ. nr.988)] (Reģ. nr.869)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3940)        (Balsojums: par-66, pret-1, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
45.         9. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ. nr.1071)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3941)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
46.         10. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ. nr.578)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3942)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
47.         11. Likumprojekts "Zinātniskās darbības likums". (Reģ. nr.719)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3982)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
48.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1112)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3987)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
49.         13. Likumprojekts "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem". (Reģ. nr.1084)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3612, 3949)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
50.         14. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā". (Reģ. nr.1041)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3482, 3950)        (Balsojums: par-58, pret-6, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
51.         15. Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses". (Reģ. nr.1067)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3582, 3951)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
52.         16. Likumprojekts "Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929.gada 20.aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12.pantu". (Reģ. nr.1033)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3408, 3955)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
53.         17. Likumprojekts "Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu". (Reģ. nr.1014)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3324, 3956)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
54.         18. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Reģ. nr.1102)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3704, 3922)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
55.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1129)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3801, 3923)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
56.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1130)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3802, 3924)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
57.         21. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"". (Reģ. nr.966)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3157, 3930)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-5)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
58.         22. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā". (Reģ. nr.921)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2953, 3931)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-5)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
59.         23. Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1039)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3436, 3934)        (Balsojums: par-73, pret-5, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
60.         24. Likumprojekts "Finanšu konglomerātu likums". (Reģ. nr.1146)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3907, 3936)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
61.         25. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1144)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3905, 3937)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
62.         26. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.1145)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3906, 3938)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
63.     &n bsp;   27. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1142)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3903, 3939)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
64.         28. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1104)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3706, 3952)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
65.         29. Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1106)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3713, 3986)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
73.         Lēmuma projekts "Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.692)
                        (Dok. nr.4005)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-1)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns
74.         Lēmuma projekts "Par deputāta Kārļa Strēļa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.693)
                        (Dok. nr.4006)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Kārlis Strēlis
75.         Lēmuma projekts "Par deputāta Igora Aleksandrova atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.694)
                        (Dok. nr.4007)        (Balsojums: par-67, pret-2, atturas-2)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Edgars Jaunups, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns
76.         Lēmuma projekts "Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.695)
                        (Dok. nr.4008)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-2)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns
77.         Lēmuma projekts "Par deputāta Kārļa Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.696)
                        (Dok. nr.4009)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Kārlis Strēlis
78.         Lēmuma projekts "Par deputāta Igora Aleksandrova ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.697)
                        (Dok. nr.4010)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Edgars Jaunups, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns
79.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.698)
                        (Dok. nr.4011)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Inese Krastiņa,
80.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.699)
                        (Dok. nr.4012)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Inese Krastiņa
81.         Lēmuma projekts "Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.700)
                        (Dok. nr.4013)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Edgars Jaunups, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Anita Kalniņa
82.         Lēmuma projekts "Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.701)
                        (Dok. nr.4014)        (Balsojums: par-75, pret-3, atturas-1)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Edgars Jaunups, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Anita Kalniņa
83.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.702)
                        (Dok. nr.4015)        (Balsojums: par-77, pret-4, atturas-0)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Edgars Jaunups, Igors Aleksandrovs, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Artis Kampars, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Inese Krastiņa

Sēde beigusies 14:02!!!