Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 24. februāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

25.         Lēmuma projekts "Par Igora Aleksandrova 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.639)
                        (Dok. nr.3784)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ. nr.1113)
                        (Dok. nr.3748, 3748A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Nacionālās drošības komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā". (Reģ. nr.1115)
                        (Dok. nr.3757, 3757A)        (Balsojums: par-17, pret-50, atturas-16)
                         Deputāti Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs, Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"". (Reģ. nr.1116)
                        (Dok. nr.3760, 3760A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā". (Reģ. nr.1117)
                        (Dok. nr.3767, 3767A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.1118)
                        (Dok. nr.3768, 3768A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Pilsonības likumā". (Reģ. nr.1119)
                        (Dok. nr.3774, 3774A)        (Balsojums: par-20, pret-69, atturas-0)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs, Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis
7.         7. Likumprojekts "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums". (Reģ. nr.1120)
                        (Dok. nr.3775, 3775A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-8)
                         Ministru kabinets


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
29.         Lēmuma projekts "Par deputāta Aleksandra Bartašēviča atsaukšanu no Saeimas sekratāra biedra amata" (Lēm. proj. reģ. nr.643)
                        (Dok. nr.3790)        (Balsojums: par-68, pret-21, atturas-2)
                         Deputāti: Kārlis Šadurskis, Jānis Lagzdiņš, Dzintars Jaundžeikars, Augusts Brigmanis, Alberts Krūmiņš, Pēteris Ontužāns, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Aigars Pētersons, Ingrīda Circene, Linda Mūrniece
30.         Lēmuma projekts "Saeimas Prezidija sekretāra biedra vēlēšanas" (Lēm. proj. reģ. nr.644)
                        (Dok. nr.3791)        (Balsojums: par-59, pret-12, atturas-0)
                         Deputāti:, Guntis Bērziņš, Artis Kampars, Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Viesturs Šiliņš, Ausma Ziedone-Kantāne, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Madars Lasmanis
26.         Lēmuma projekts " Saeimas Prezidija priekšsēdētāja biedra vēlēšanas" (Lēm. proj. reģ. nr.640)
                        (Dok. nr.3785)        (Balsojums: par-65, pret-8, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš
8.         1. Lēmuma projekts "Par Karīnas Kazārovas iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.637)
                        (Dok. nr.3769)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
9.         2. Lēmuma projekts "Par Anitas Kacares ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.638)
                        (Dok. nr.3778)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
27.         Lēmuma projekts 'Par deputāta Jāņa Porieša ievēlēšanu Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.641)
                        (Dok. nr.3788)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Juris Dalbiņš, Atis Slakteris, Vineta Muižniece, Mihails Pietkevičs, Anta Rugāte, Jānis Esta, Dzintars Ābiķis, Raimonds Pauls, Ēriks Zunda
28.         Lēmuma projekts 'Par deputāta Jāņa Porieša ievēlēšanu Saeimas Saimnieciskajā komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.642)
                        (Dok. nr.3789)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Raimonds Pauls, Jānis Lagzdiņš, Jānis Esta, Juris Dalbiņš, Mihails Pietkevičs, Atis Slakteris, Vineta Muižniece, Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda
32.         Lēmuma projekts "Par deputāta Igora Aleksandrova ievēlēšanu Pilsonības likuma izpildes komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.645)
                        (Dok. nr.3792)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņš, Māra Ceriņa, Linda Mūrniece, Inguna Rībena, Madars Lasmanis, Alberts Krūmiņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis
33.         Lēmuma projekts "Par deputāta Igora Aleksandrova ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.646)
                        (Dok. nr.3793)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti:, Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Viesturs Šiliņš, Māra Ceriņa, Linda Mūrniece, Inguna Rībena, Madars Lasmanis, Alberts Krūmiņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis


III. Likumprojektu izskatīšana
10.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.709) (Reģ. nr.906)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3772)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-6)
                         Sociālo un darba lietu komisija
11.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts zemes dienestu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.22 ) (Reģ. nr.1080)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3599, 3749)        (Balsojums: par-67, pret-1, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         3. Likumprojekts "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.21) (Reģ. nr.1079)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3598, 3762)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.16) (Reģ. nr.1074)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3593, 3763)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14.         5. Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Likumprojektā iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.979) (Reģ. nr.831)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3750)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.943)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3761)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
16.         7. Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā". (Reģ. nr.981)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3773)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
17.         8. Likumprojekts "Par 1973.gada 5.oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu Konvencija), 2000.gada 17.oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65.panta piemērošanu un 2000.gada 29.novembra Grozījumiem 1973.gada 5.oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu Konvencija)". (Reģ. nr.989)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3242, 3770)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums". (Reģ. nr.669)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2097, 3752)        (Balsojums: par-77, pret-3, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
19.         10. Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1106)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3713, 3754)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         11. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ. nr.1071)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3589, 3759)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         12. Likumprojekts "Finanšu nodrošinājuma likums". (Reģ. nr.1056)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3550, 3764)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         13. Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1057)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3551, 3765)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1058)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3552, 3766)        (Balsojums: par-75, pret-3, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
24.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1083)
                         (2. lasījums)
                         (Dok. nr.3606, 3771)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
31.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"". (Reģ. nr.1116)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3760, 3760A, 3786)        (Balsojums: par-70, pret-6, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
35.         7. Likumprojekts "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums". (Reģ. nr.1120)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3775, 3775A, 3794)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-15)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


Sēde beigusies 12:01!!!