Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 20. decembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (15:30)I. Likumprojektu izskatīšana
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.1044)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3475)        (Balsojums: par-57, pret-12, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1045)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3476)        (Balsojums: par-73, pret-13, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1046)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3477)        (Balsojums: par-69, pret-13, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1047)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3478)        (Balsojums: par-67, pret-14, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1048)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3479)        (Balsojums: par-68, pret-12, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1049)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3480)        (Balsojums: par-65, pret-16, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
1.         1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam". (Reģ. nr.1043)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3474)        (Balsojums: par-69, pret-19, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 17:31!!!