Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 16. decembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

52.         Lēmuma projekts "Par Arta Pabrika 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.562)
                        (Dok. nr.3491)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
48.         Lēmuma projekts "Par Solvitas Āboltiņas 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.558)
                        (Dok. nr.3487)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
49.         Lēmuma projekts "Par Māras Ceriņas 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.559)
                        (Dok. nr.3488)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
50.         Lēmuma projekts "Par Ērika Škapara 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.560)
                        (Dok. nr.3489)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
51.         Lēmuma projekts "Par Helēnas Demakovas 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.561)
                        (Dok. nr.3490)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1038)
                        (Dok. nr.3428, 3428A)        (Balsojums: par-21, pret-26, atturas-35)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Bartaševičs, Jānis Urbanovičs, Vitālijs Orlovs, Ivans Ribakovs
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1039)
                        (Dok. nr.3436, 3436A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1040)
                        (Dok. nr.3447, 3447A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-8)
                         Deputāti Jānis Strazdiņš, Dzintars Zaķis, Dzintars Jaundžeikars, Krišjānis Peters, Pēteris Kalniņš, Staņislavs Šķesters, Alberts Krūmiņš, Andris Ārgalis, Oskars Kastēns, Andis Kāposts
4.         4. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā". (Reģ. nr.1041)
                        (Dok. nr.3482, 3482A)        (Balsojums: par-76, pret-8, atturas-2)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"". (Reģ. nr.1042)
                        (Dok. nr.3472, 3472A)        (Balsojums: par-71, pret-12, atturas-6)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam". (Reģ. nr.1043)
                        (Dok. nr.3473, 3474, 3474A, 3474B)        (Balsojums: par-72, pret-19, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.1044)
                        (Dok. nr.3473, 3475, 3475A)        (Balsojums: par-70, pret-11, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1045)
                        (Dok. nr.3473, 3476, 3476A)        (Balsojums: par-75, pret-10, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1046)
                        (Dok. nr.3473, 3477, 3477A)        (Balsojums: par-77, pret-11, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1047)
                        (Dok. nr.3473, 3478, 3478A)        (Balsojums: par-76, pret-9, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1048)
                        (Dok. nr.3473, 3479, 3479A)        (Balsojums: par-75, pret-10, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1049)
                        (Dok. nr.3473, 3480, 3480A)        (Balsojums: par-65, pret-17, atturas-2)
                         Ministru kabinets
69.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"". (Reģ. nr.1042)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3472, 3472A)        (Balsojums: par-75, pret-19, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
70.         7. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.1044)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3475, 3475A)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
71.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1045)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3476, 3476A)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
72.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1046)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3477, 3477A)        (Balsojums: par-76, pret-7, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
73.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1047)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3478, 3478A)        (Balsojums: par-78, pret-6, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
74.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1048)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3479, 3479A)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
75.         12. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1049)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3480, 3480A)        (Balsojums: par-67, pret-14, atturas-4)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
76.         6. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam". (Reģ. nr.1043)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3473, 3474, 3474A, 3474B)        (Balsojums: par-72, pret-19, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
58.         Lēmuma projekts "Par Baibas Brigmanes 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.574)
                        (Dok. nr.3516)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
78.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"". (Reģ. nr.1042)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3472, 3472A, 3518)        (Balsojums: par-62, pret-12, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
53.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.1050)
                        (Dok. nr.3492)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
79.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.1050)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3492)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
55.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1052)
                        (Dok. nr.3494)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
2. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu

13.         Lēmuma projekts "Par tautas nobalsošanas rīkošanu jautājumā par Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikāciju". (Lēm. proj. reģ. nr.553)
                        (Dok. nr.3449)        (Balsojums: par-18, pret-66, atturas-3)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Igors Solovjovs


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
15.         2. Lēmuma projekts "Par Antras Strupules apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.554)
                        (Dok. nr.3465)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-3)
                         Juridiskā komisija
16.         3. Lēmuma projekts "Par Ievas Reikmanes iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.555)
                        (Dok. nr.3466)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
17.         4. Lēmuma p rojekts "Par Ingrīdas Bērziņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.556)
                        (Dok. nr.3467)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         5. Lēmuma projekts "Par Augstākās izglītības padomes apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.557)
                        (Dok. nr.3470)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-4)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
54.         Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.1008)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3311)        (Balsojums: par-5, pret-65, atturas-13)
                         Ministru kabinets

                 1. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Alternatīva likumprojektam ar reģ. nr.1008) (Reģ.nr.1051)
                         (1. lasījums) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.3493)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
87.         Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.1051)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3311)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
80.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1052)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3494)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
88.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1052)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3494)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         1. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1019)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3360, 3360B)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
20.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem"". (Reģ. nr.975)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3185, 3185B)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
21.         3. Likums "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Likuma otrreizēja caurlūkošana) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.305) (Reģ. nr.775)
                        
                        (Dok. nr.3459)        (Balsojums: par-68, pret-19, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
22.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.709) (Reģ. nr.906)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2923, 3433)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         5. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.851)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3435)        (Balsojums: par-72, pret-12, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
59.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ingrīdas Circenes atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.564)
                        (Dok. nr.3501)        (Balsojums: par-64, pret-13, atturas-2)
                         Deputāti: Kārlis Šadurskis, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Artis Kampars, Edgars Jaunups, Silva Bendrāte, Liene Liepiņa, Viesturs Šiliņš, Kārlis Strēlis
60.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ingrīdas Circenes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.565)
                        (Dok. nr.3502)        (Balsojums: par-71, pret-3, atturas-1)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Kārlis Šadurskis, Paulis Kļaviņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Artis Kampars, Edgars Jaunups, Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņš, Kārlis Strēlis, Liene Liepiņa
61.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Reira atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.566)
                        (Dok. nr.3503)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Ingrīda Circene, Artis Kampars, Uldis Mārtiņš Klauss, Paulis Kļaviņš, Kārlis Strēlis, Kārlis Šadurskis, Guntis Bērziņš, Liene Liepiņa, Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņš
62.         Lēmuma projekts "Par deputātes Māras Ceriņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.567)
                        (Dok. nr.3504)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Ingrīda Circene, Liene Liepiņa, Paulis Kļaviņš, Kārlis Strēlis, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Šadurskis, Artis Kampars, Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņš
63.         Lēmuma projekts "Par deputātes Māras Ceriņas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.568)
                        (Dok. nr.3505)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Silva Bendrāte, Kārlis Strēlis, Paulis Kļaviņš, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Liene Liepiņa, Artis Kampars, Ingrīda Circene, Kārlis Šadurskis, Viesturs Šiliņš
77.         Lēmuma projekts "Par deputāta Arta Kampara atsaukšanu no Saimnieciskās komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.575)
                        (Dok. nr.3517)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Kārlis Šadurskis, Liene Liepiņa, Pēteris Ontužāns, Ausma Ziedone-Kantāne, Artis Kampars, Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Sarmīte Ķikuste, Paulis Kļaviņš, Viesturs Šiliņš
64.         Lēmuma projekts "Par deputāta Arta Kampara ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.569)
                        (Dok. nr.3506)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Kārlis Šadurskis, Paulis Kļaviņš, Artis Kampars, Uldis Mārtiņš Klauss, Liene Liepiņa, Kārlis Strēlis, Viesturs Šiliņš, Guntis Bērziņš
65.         Lēmuma projekts "Par deputāta Edgara Jaunupa atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.570)
                        (Dok. nr.3507)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Silva Bendrāte, Artis Kampars, Paulis Kļaviņš, Kārlis Šadurskis, Liene Liepiņa, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis, Ingrīda Circene, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš
66.         Lēmuma projekts "Par deputāta Edgara Jaunupa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.571)
                        (Dok. nr.3508)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Silva Bendrāte, Artis Kampars, Ingrīda Circene, Paulis Kļaviņš, Kārlis Šadurskis, Kārlis Strēlis, Liene Liepiņa, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Viesturs Šiliņš
67.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ērika Škapara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.572)
                        (Dok. nr.3509)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Silva Bendrāte, Liene Liepiņa, Kārlis Strēlis, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Ingrīda Circene, Artis Kampars, Kārlis Šadurskis, Uldis Mārtiņš Klauss, Viesturs Šiliņš
68.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ērika Škapara ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.573)
                        (Dok. nr.3510)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Kārlis Strēlis, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Liene Liepiņa, Viesturs Šiliņš, Artis Kampars, Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Šadurskis
81.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ainara Latkovska atsaukšanu no Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.576)
                        (Dok. nr.3521)        (Balsojums: par-66, pret-2, atturas-0)
                         Deputāti: Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Ausma Ziedone-Kantāne, Dzintars Zaķis, Guntis Bērziņš, Edgars Jaunups, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis, Inguna Rībena, Viesturs Šiliņš
82.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ainara Latkovska atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.577)
                        (Dok. nr.3522)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Linda Mūrniece, Dzintars Zaķis, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis, Inguna Rībena, Viesturs Šiliņš
84.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ainara Latkovska ievēlēšanu Pilsonības likuma komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.578)
                        (Dok. nr.3523)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Viesturs Šiliņš, Guntis Bērziņš, Dzintars Zaķis, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis, Inguna Rībena
83.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ainara Latkovska ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.579)
                        (Dok. nr.3524)        (Balsojums: par-71, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Viesturs Šiliņš, Edgars Jaunups, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Linda Mūrniece, Dzintars Zaķis, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis, Inguna Rībena
86.         Lēmuma projekts "Par deputātes Baibas Brigmanes ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.580)
                        (Dok. nr.3525)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Pēteris Ontužāns, Viesturs Šiliņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Andris Bērziņš, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Dzintars Zaķis, Kārlis Strēlis
85.         Lēmuma projekts "Par deputātes Baibas Brigmanes ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.581)
                        (Dok. nr.3526)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Linda Mūrniece, Dzintars Zaķis, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Edgars Jaunups, Kārlis Strēlis, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns
25.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.557)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3454)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.473)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3456)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
57.         "Par atvaļinājuma piešķiršanu Vjačeslavam Stepaņenko".
27.         9. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.959)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3457)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         10. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.925)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3458)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
29.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.970)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3461)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
30.         12. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.957)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3462)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         13. Likumprojekts "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos". (Reģ. nr.674)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3468)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


Sēde beigusies 15:01!
32.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".
(Reģ. nr.911)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3469)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
33.         15. Likumprojekts "Par Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu protokolu". (Reģ. nr.940)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3037, 3451)
                         Ārlietu komisija
34.         16. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas Bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Hondurasas Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas Aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes Aizsardzības ministriju, Ukrainas Aizsardzības ministriju un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra-dienvidu daudznacionālajā divīzijā (MND C-S) Stabilizācijas spēku ietvaros Irākā". (Reģ. nr.971)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3162, 3471)
                         Ārlietu komisija
35.         17. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.1017)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3349, 3427)
                         Sociālo un darba lietu komisija
36.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.1009)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3312, 3429)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
37.         19. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1010)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3313, 3430)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
38.         20. Likumprojekts "Kara tiesu likums". (Reģ. nr.1023)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3366, 3431)
                         Juridiskā komisija
39.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1021)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3364, 3432)
                         Juridiskā komisija
40.         22. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.1011)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3316, 3434)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
42.         24. Likumprojekts "Par Līgumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalstu pārstāvju un starptautiskā štāba statusu". (Reģ. nr.972)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3167, 3450)
                         Ārlietu komisija
43.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.1026)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3384, 3453)
                         Juridiskā komisija
44.         26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.987)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3226, 3455)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
45.         27. Likumprojekts "Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā". (Reģ. nr.1024)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3367, 3463)
                         Ārlietu komisija
46.         28. Likumprojekts "Par 1973.gada 5.oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu Konvencija), 2000.gada 17.oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65.panta piemērošanu un 2000.gada 29.novembra Grozījumiem 1973.gada 5.oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu Konvencija)". (Reģ. nr.989)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3242, 3464)
                         Ārlietu komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana
56.         Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektiem "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" (Reģ.nr.530, Reģ.nr.658, Reģ.nr.306). (Lēm. proj. reģ. nr.563)
                        (Dok. nr.3495)
                         Deputāti: Linda Mūrniece, Mareks Segliņš, Imants Kalniņš, Anna Seile, Ēriks Zunda, Krišjānis Peters, Guntis Bērziņš, Anta Rugāte, Andris Tolmačovs, Dzintars Ābiķis
14.         1. Lēmuma projekts "Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā". (Lēm. proj. reģ. nr.552)
                        (Dok. nr.3448, 3448A)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija