Saeimas Prezidija
Lēmums

Par Saeimas svinīgās sēdes sasaukšanu
2004.gada 18.novembrī

 

Saeimas Prezidijs nolemj:

Sasaukt 2004.gada 18.novembrī pulksten 12.00 Saeimas svinīgo sēdi sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 86.gadadienu.Sēde beigusies 12:23