Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 07. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam". (Reģ. nr.944)
                        (Dok. nr.3063, 3064, 3064A, 3064B)        (Balsojums: par-49, pret-22, atturas-14)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.945)
                        (Dok. nr.3063, 3065, 3065A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.946)
                        (Dok. nr.3063, 3066, 3066A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.947)
                        (Dok. nr.3063, 3067, 3067A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.948)
                        (Dok. nr.3063, 3068, 3068A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.949)
                        (Dok. nr.3063, 3069, 3069A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.950)
                        (Dok. nr.3063, 3070, 3070A)        (Balsojums: par-38, pret-42, atturas-5)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā". (Reģ. nr.951)
                        (Dok. nr.3063, 3071, 3071A)        (Balsojums: par-44, pret-40, atturas-1)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.953)
                        (Dok. nr.3082, 3082A)        (Balsojums: par-60, pret-16, atturas-2)
                         Deputāti Dzintars Rasnačs, Māris Grīnblats, Jānis Straume, Imants Kalniņš, Anna Seile, Pēteris Tabūns
10.         10. Likumprojekts "Par 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002.gada protokolu". (Reģ. nr.954)
                        (Dok. nr.3088, 3088A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.955)
                        (Dok. nr.3089, 3089A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". (Reģ. nr.956)
                        (Dok. nr.3090, 3090A)
                         Ministru kabinets
41.         Lēmuma projekts "Par steidzamības atcelšanu likumprojektam "Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā" (reģ. nr. 804)". (Lēm. proj. reģ. nr.514)
                        (Dok. nr.3111)        (Balsojums: par-50, pret-29, atturas-2)
                         Deputāti: Staņislavs Šķesters, Jānis Lagzdiņš, Aigars Kalvītis, Andrejs Naglis, Krišjānis Peters, Dzintars Jaundžeikars, Andis Kāposts, Pēteris Kalniņš, Augusts Brigmanis, Visvaldis Skujiņš
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

13.         1. Deputātam Kārlim Strēlim.
                        (Dok. nr.3102, 3081)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
14.         2. Deputātam Andrim Ārgalim.
                        (Dok. nr.3103)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-0)
15.         3. Deputātam Marekam Segliņam.
                        (Dok. nr.3104)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
16.         1. Lēmuma projekts "Par Argitas Eniņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.510)
                        (Dok. nr.3097)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
17.         2. Lēmuma projekts "Par Aijas Biezās atbrīvošanu no Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.511)
                        (Dok. nr.3098)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         3. Lēmuma projekts "Par Jevgēnijas Jaunģelžes atbrīvošanu no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.512)
                        (Dok. nr.3099)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         4. Lēmuma projekts "Par Inetas Malahovskas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.513)
                        (Dok. nr.3100)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
21.         2. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.916)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2937, 2937B)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         4. Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā labuma organizāciju likumā". (Reģ. nr.937)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3024, 3024B)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
24.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.708) (Reģ. nr.905)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2922, 3080)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-9)
                         Juridiskā komisija
25.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.258) (Reģ. nr.768)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2511, 3101)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
26.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts darba inspekcijas likumā". (Reģ. nr.807)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3095)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
27.         8. Likumprojekts "Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas likums". (Reģ. nr.931)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3002, 3072)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.728)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2338, 3073)        (Balsojums: par-58, pret-5, atturas-6)
                         Juridiskā komisija
29.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.939)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3030, 3074)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
30.         11. Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu likums". (Reģ. nr.837)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2726, 3076)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         12. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.840)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2729, 3077)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
32.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"". (Reģ. nr.839)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2728, 3078)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ. nr.935)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3014, 3079)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         15. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā". (Reģ. nr.926)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2972, 3083)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
35.         16. Likumprojekts "Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā". (Reģ. nr.901)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2918, 3085)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
36.         17. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu". (Reģ. nr.914)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2935, 3086)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
37.         18. Likumprojekts "Par Konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju". (Reģ. nr.930)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3000, 3087)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
38.         19. Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.885)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2887, 3091)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
39.         20. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.902)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2919, 3094)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
40.         21. Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā". (Reģ. nr.878)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2877, 3096)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēde beigusies 10:24!!!