Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 26. augusta
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par atvaļinājuma piešķiršanu

1.         Deputātei Ingrīdai Circenei.
                        (Dok. nr.2931)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)


II. Likumprojekta izskatīšana
2.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"". (Reģ. nr.886)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2888, 2888B, 2888C, 2888E)        (Balsojums: par-62, pret-29, atturas-7)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 20:55!!!