Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 12. augusta
ārkārtas sēdes darba kārtība (12:00)

1.         1. Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Dainim Turlajam.
                        (Dok. nr.2903)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
2.         2. Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Andim Kāpostam.
                        (Dok. nr.2904)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-1)
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"". (Reģ. nr.886)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2888, 2888B, 2888C, 2888D)        (Balsojums: par-62, pret-19, atturas-6)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 12:14!!!