Darba kārtība

Saeimas Prezidija
Lēmums

Par Saeimas svinīgās sēdes sasaukšanu 2004.gada 2.aprīlī


Saeimas Prezidijs nolemj:
Sasaukt 2004.gada 2.aprīlī pulksten 13.00 Saeimas svinīgo sēdi sakarā ar Latvijas Republikas uzņemšanu NATO.


Saeimas priekšsēdētājas vietā Saeimas priekšsēdētājas biedrs                                                     J. Straume
Saeimas sekretārs                                                                                                                      J.Šmits
Rīgā 2004. gada 29. martā