Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 18. marta
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

55.         Paziņojums par Ingrīdas Circenes, Ģirta Valda Kristovska, Roberta Zīles, Kārļa Šadurska, Ingunas Rībenas, Einara Repšes, Valda Dombrovska un Māra Gulbja deputāta mandāta atjaunošanu
                        (Dok. nr.2242A)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
56.         Lēmuma projekts "Par Visvalža Skujiņa 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Zaļo un Zemnieku" kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.329)
                        (Dok. nr.2247)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
57.         Lēmuma projekts "Par Valda Ģīļa 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Tautas partijas" kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.330)
                        (Dok. nr.2248)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
58.         Lēmuma projekts "Par Ulda Brieža 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Tautas partijas" kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.331)
                        (Dok. nr.2249)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
59.         Lēmuma projekts "Par Arta Pabrika 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Tautas partijas" kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.332)
                        (Dok. nr.2250)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
60.         Lēmuma projekts "Par Intas Feldmanes 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Latvijas Pirmās Partijas" kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.333)
                        (Dok. nr.2251)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
61.         Lēmuma projekts "Par Jāņa Šmita 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Latvijas Pirmās Partijas" kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.334)
                        (Dok. nr.2242)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
62.         Lēmuma projekts "Par Pētera Simsona 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no "Latvijas Pirmās Partijas" kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.335)
                        (Dok. nr.2253)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
1.         1. Likumprojekts "Par izstāšanos no Līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi". (Reģ. nr.688)
                        (Dok. nr.2163, 2163A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Eiropas Kopienas dalībvalstu konvenciju par ārvalstu kriminālsodu izpildi". (Reģ. nr.689)
                        (Dok. nr.2164, 2164A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)". (Reģ. nr.690)
                        (Dok. nr.2165, 2165A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā". (Reģ. nr.691)
                        (Dok. nr.2172, 2172A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu (Latvija)". (Reģ. nr.692)
                        (Dok. nr.2173, 2173A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām "Cooperative Nugget 2004"". (Reģ. nr.693)
                        (Dok. nr.2174, 2174A)        (Balsojums: par-74, pret-11, atturas-1)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti". (Reģ. nr.694)
                        (Dok. nr.2176, 2176A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu". (Reģ. nr.695)
                        (Dok. nr.2177, 2177A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.696)
                        (Dok. nr.2178, 2178A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.697)
                        (Dok. nr.2179, 2179A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.698)
                        (Dok. nr.2180, 2180A)        (Balsojums: par-72, pret-6, atturas-4)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.699)
                        (Dok. nr.2181, 2181A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) 2.pantā un tās pielikumā, pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu". (Reģ. nr.700)
                        (Dok. nr.2182, 2182A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.701)
                        (Dok. nr.2183, 2183A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Par Konvenciju par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību". (Reģ. nr.702)
                        (Dok. nr.2184, 2184A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.703)
                        (Dok. nr.2185, 2185A)        (Balsojums: par-74, pret-6, atturas-5)
                         Ministru kabinets
17.         17. Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti". (Reģ. nr.704)
                        (Dok. nr.2186, 2186A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
18.         18. Likumprojekts "Preču un pakalpojumu drošuma likums". (Reģ. nr.707)
                        (Dok. nr.2189, 2189A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
21.         21. Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā". (Reģ. nr.711)
                        (Dok. nr.2193, 2193A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
22.         22. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.712)
                        (Dok. nr.2194, 2194A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
23.         23. Likumprojekts "Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.714)
                        (Dok. nr.2196, 2196A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
24.         24. Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā". (Reģ. nr.715)
                        (Dok. nr.2197, 2197A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
25.         25. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā". (Reģ. nr.716)
                        (Dok. nr.2198, 2198A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
26.         26. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.717)
                        (Dok. nr.2199, 2199A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
27.         27. Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā". (Reģ. nr.718)
                        (Dok. nr.2200, 2200A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
28.         28. Likumprojekts "Likums "Par zinātnisko darbību"". (Reģ. nr.719)
                        (Dok. nr.2201, 2201A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
29.         29. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā". (Reģ. nr.720)
                        (Dok. nr.2202, 2202A,)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
30.         30. Likumprojekts "Grozījumi "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"". (Reģ. nr.722)
                        (Dok. nr.2240, 2240A)        (Balsojums: par-36, pret-19, atturas-28)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Anna Seile, Jānis Straume, Juris Dobelis, Inese Vaidere, Guntars Krasts
67.         Lēmuma projekts "Par deputātes E.Šņepstes atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas sastāva" (Lēm. proj. reģ. nr.336)
                        (Dok. nr.2270)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde, Elita Šņepste
68.         Lēmuma projekts "Par deputātes E.Šņepstes ievēlēšanu Budžetu un finanšu (nodokļu) komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.337)
                        (Dok. nr.2271)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde
69.         Lēmuma projekts "Par deputāta M.Pietkeviča atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas sastāva" (Lēm. proj. reģ. nr.338)
                        (Dok. nr.2272)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde
70.         Lēmuma projekts "Par deputāta M.Pietkeviča ievēlēšanu Juridiskajā komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.339)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš,, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde
71.         Lēmuma projekts "Par deputāta A.Pabrika ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.340)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Māris Kučinskis, Juris Dalbiņš, Ērika Zommere, Andris Ārgalis, Jānis Esta, Ēriks Zunda, Silva Golde, Mareks Segliņš
72.         Lēmuma projekts "Par deputāta A.Pabrika ievēlēšanu Ārlietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.341)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Māris Kučinskis, Juris Dalbiņš, Ērika Zommere, Andris Ārgalis, Jānis Esta, Ēriks Zunda, Silva Golde, Mareks Segliņš
73.         "Par deputāta U.Brieža ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā" (Reģ. nr.342)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Māris Kučinskis, Juris Dalbiņš, Ērika Zommere, Andris Ārgalis, Jānis Esta, Ēriks Zunda, Mareks Segliņš, Silva Golde
74.         Lēmuma projekts "Par deputāta U.Brieža ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.343)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde
75.         Lēmuma projekts "Par deputāta V.Ģīļa ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.344)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde
76.         Lēmuma projekts "Par deputāta V.Ģīļa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.345)
                        (Dok. nr.2278)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Silva Golde, Valdis Ģīlis
78.         Lēmuma projekts "Par deputāta Pēvela Maksimova ievēlēšanu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.347)
                        (Dok. nr.2281)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Inese Šlesere, Jevgenija Stalidzāne, Valērijs Karpuškins, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs, Krišjānis Peters, Dzintars Jaundžeikars, Ainars Baštiks
79.         Lēmuma projekts "Par deputātes Intas Feldmanes ievēlēšanu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.348)
                        (Dok. nr.2282)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Inese Šlesere, Jevgenija Stalidzāne, Valērijs Karpuškins, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Krišjānis Peters, Dzintars Jaundžeikars, Pāvels Maksimovs, Inta Feldmane
80.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Šmita ievēlēšanu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.349)
                        (Dok. nr.2283)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Inese Šlesere, Jevgenija Stalidzāne, Valērijs Karpuškins, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs, Krišjānis Peters, Dzintars Jaundžeikars, Jānis Šmits
81.         Lēmuma projekts "Par deputāta Krišjāņa Petera ievēlēšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā" (Lēm. proj. reģ. nr.350)
                        (Dok. nr.2284)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Inese Šlesere, Valērijs Karpuškins, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs, Krišjānis Peters, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Andris Bērziņš
82.         Lēmuma projekts "Par deputāta Pētera Simsona ievēlēšanu Saeimas Pilsonības likumaizpildes komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.351)
                        (Dok. nr.2285)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Andrejs Naglis, Pēteris Simsons, , Pāvels Maksimovs, Dzintars Jaundžeikars, Anatolijs Mackevičs, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Krišjānis Peters, Dainis Turlais
83.         Lēmuma projekts "Par deputāta Pētera Simsona ievēlēšanu Saeimas Budžetu un finanšu (nodokļu) komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.352)
                        (Dok. nr.2286)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Andrejs Naglis, Pēteris Simsons, , Pāvels Maksimovs, Dzintars Jaundžeikars, Anatolijs Mackevičs, Inese Šlesere, Ainars Baštiks, Krišjānis Peters, Dainis Turlais
86.         Lēmuma projekts "Par K.Šadurska ievēlēšanu par Saeimas balsu skaitītāju" (Lēm. proj. reģ. nr.379)
                        (Dok. nr.2313)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Uldis Mārtiņš Klauss, Kārlis Strēlis, Einars Repše, Pēteris Ontužāns, Liene Liepiņa, Silva Bendrāte
125.         Lēmuma projekts "Par deputāta Andra Ārgaļa ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētājas biedru" (Lēm. proj. reģ. nr.346)
                        (Dok. nr.2280)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Māris Kučinskis, Juris Dalbiņš, Ērika Zommere, Andris Ārgalis, Jānis Esta, Ēriks Zunda, Silva Golde, Mareks Segliņš
84.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Reira atsaukšanu no Saeimas sekretāra amata" (Lēm. proj. reģ. nr.353)
                        (Dok. nr.2287)
85.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Šmita ievēlēšanu Saeimas sekretāra amatā" (Lēm. proj. reģ. nr.354)
                        (Dok. nr.2288)
87.         Lēmuma projekts Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.355)
                        (Dok. nr.2289)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
88.         Lēmuma projekts Par deputāta Kārļa Strēļa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.356)
                        (Dok. nr.2290)        (Balsojums: par-77, pret-2, atturas-0)
89.         Lēmuma projekts Par deputāta Paula Kļaviņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.357)
                        (Dok. nr.2291)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
90.         Lēmuma projekts Par deputāta Arta Kampara atsaukšanu no Juridiskās komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.358)
                        (Dok. nr.2292)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
91.         Lēmuma projekts Par deputāta Paula Kļaviņa atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.359)
                        (Dok. nr.2293)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
92.         Lēmuma projekts Par deputāta Edgara Jaunupa atsaukšanu no Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības un apkarošanas komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.360)
                        (Dok. nr.2294)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-0)
93.         Lēmuma projekts Par deputātes Lindas Mūrnieces atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.361)
                        (Dok. nr.2295)        (Balsojums: par-78, pret-4, atturas-3)
94.         Lēmuma projekts Par deputāta Kārļa Strēļa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.363)
                        (Dok. nr.2296)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
95.         Lēmuma projekts Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa ievēlēšanu Ārlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.363)
                        (Dok. nr.2297)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
96.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingrīdas Circenes ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.364)
                        (Dok. nr.2298)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
97.         Lēmuma projekts Par deputāta Einara Repšes ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.365)
                        (Dok. nr.2299)        (Balsojums: par-71, pret-5, atturas-0)
98.         Lēmuma projekts Par deputāta Einara Repšes ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.366)
                        (Dok. nr.2300)        (Balsojums: par-75, pret-3, atturas-0)
99.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingrīdas Cirecenes ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.367)
                        (Dok. nr.2301)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
100.         Lēmuma projekts Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.368)
                        (Dok. nr.2302)        (Balsojums: par-73, pret-4, atturas-0)
101.         Lēmuma projekts Par deputāta Valda Dombrovska ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.369)
                        (Dok. nr.2303)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
102.         Lēmuma projekts Par deputāta Arta Kampara ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.370)
                        (Dok. nr.2304)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
103.         Lēmuma projekts Par deputāta Valda Dombrovska ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.371)
                        (Dok. nr.2305)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-1)
104.         Lēmuma projekts Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.372)
                        (Dok. nr.2306)        (Balsojums: par-74, pret-2, atturas-0)
105.         Lēmuma projekts Par deputāta Edgara Jaunupa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.373)
                        (Dok. nr.2307)        (Balsojums: par-71, pret-2, atturas-1)
106.         Lēmuma projekts Par deputāta Māra Gulbja ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.374)
                        (Dok. nr.2308)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
107.         Lēmuma projekts Par deputātes Lindas Mūrnieces ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.375)
                        (Dok. nr.2309)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
108.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingunas Rībenas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.376)
                        (Dok. nr.2310)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
109.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingunas Rībenas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.377)
                        (Dok. nr.2311)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
110.         Lēmuma projekts Par deputāta Māra Gulbja ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.378)
                        (Dok. nr.2312)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
111.         Lēmuma projekts Par deputāta Jāņa Lagzdiņa ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei (Lēm. proj. reģ. nr.380)
                        (Dok. nr.2318)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
112.         Lēmuma projekts Par deputāta Ģirta Valda Kristovska ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.381)
                        (Dok. nr.2319)        (Balsojums: par-50, pret-17, atturas-14)
113.         Lēmuma projekts Par deputāta Roberta Zīles ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.382)
                        (Dok. nr.2320)        (Balsojums: par-56, pret-13, atturas-12)
114.         Lēmuma projekts Par deputāta Roberta Zīles ievēlēšanu Ārlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.383)
                        (Dok. nr.2321)        (Balsojums: par-70, pret-10, atturas-1)
11 5.         Lēmuma projekts Par deputāta Ģirta Valda Kristovska ievēlēšanu Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.384)
                        (Dok. nr.2322)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-2)
116.         Lēmuma projekts Par deputāta Visvalža Skujiņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.385)
                        (Dok. nr.2323)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
117.         Lēmuma projekts Par deputāta Visvalža Skujiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.386)
                        (Dok. nr.2323)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
118.         Lēmuma projekts Par deputāta I.Solovova ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.387)
                        (Dok. nr.2324)        (Balsojums: par-32, pret-40, atturas-7)
119.         Par deputāta Ģirta Valda Kristovska ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas locekli (Reģ. nr.389)
                        (Dok. nr.2325)        (Balsojums: par-71, pret-3, atturas-1)
120.         Lēmuma projekts Par deputāta Roberta Zīles ievēlēšanu Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas locekli" (Lēm. proj. reģ. nr.388)
                        (Dok. nr.2326)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

31.         Deputātam Artim Kamparam.
                        (Dok. nr.2239)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)


II. Likumprojektu izskatīšana
32.         1. Likumprojekts "Grozījumi "Valsts statistikas likumā"". (Reģ. nr.635)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1984, 2237)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         2. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Reģ. nr.653)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2036, 2036B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.644)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2010, 2010B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
35.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"". (Reģ. nr.721)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2203, 2203B)        (Balsojums: par-70, pret-19, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.713)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2195, 2195B)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-14)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prekursoriem"". (Reģ. nr.497)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2236)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
38.         7. Likumprojekts "Muitas likums". (Reģ. nr.645)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2226)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"". (Reģ. nr.640)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2227)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
40.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.639)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2228)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
41.         10. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.638)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2229)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
42.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"". (Reģ. nr.425)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2235)        (Balsojums: par-72, pret-19, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
43.         12. Likumprojekts "Par Līgumu par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem un 2001.gada 6.jūnija Protokolu par grozījumiem Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumā". (Reģ. nr.570)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1780, 2232)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
44.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā". (Reģ. nr.602)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1880, 2233)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija

Sēde beigusies 16:59!45.         14. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā".
(Reģ. nr.672)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2101, 2175)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
46.         15. Likumprojekts "Likums par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājuma piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.676)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2123, 2205)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
47.         16. Likumprojekts "Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos". (Reģ. nr.674)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2104, 2206)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
48.         17. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.577)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1803, 2207)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
49.         18. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.616)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1919, 2219)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
50.         19. Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā". (Reģ. nr.617)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1920, 2220)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
51.         20. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.615)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1918, 2225)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
52.         21. Likumprojekts "Par Līgumu par izmēģinājumu vietu Kioto mehānismu izmantošanai Baltijas jūras reģiona enerģētikas projektos". (Reģ. nr.650)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2033, 2230)
                         Ārlietu komisija
53.         22. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.652)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2035, 2231A)
                         Ārlietu komisija
54.         23. Likumprojekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības likums". (Reģ. nr.598)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1875, 2238)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
63.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"" (Reģ. nr.686)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2254)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
64.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" (Reģ. nr.685)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2255)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
65.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem"" (Reģ. nr.679)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2256)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
66.         Likumprojekts "Cukura nozares likums" (Reģ. nr.684)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2257)
     &nbs p;                   Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
121.         Likumprojekts Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Reģ. nr.711)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2314)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
122.         Likumprojekts Preču un pakalpojumu drošuma likums (Reģ. nr.707)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2314)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
123.         Likumprojekts Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (Reģ. nr.717)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2316)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
124.         Likumprojekts Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā (Reģ. nr.716)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2317)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
126.         Lēmuma projekts Par Pāvela Maksimova atsaukšanu noTautsaimniecības,agrāras,vides un reģionālās politikas komisijas
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Krišjānis Peters, Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
127.         Lēmuma projekts Par Pāvela Maksimova ievēlēšanu Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijā
                         Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Krišjānis Peters, Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs