Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 04. marta
sēdes darba kārtība (13:30)

Lēmuma projekts "Par mierizlīguma starp Latvijas valsti un Tilts Communications" atbilstību Latvijas valsts un sabiedrības interesēm". (Lēm. proj. reģ. nr.312) (Dok.nr.2131)

(Balsojums: par-64, pret-28 atturas-6)

Sēde beigusies 16:36!!!