Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 04. marta
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums". (Reģ. nr.669)
                        (Dok. nr.2097, 2097A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-4)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.670)
                        (Dok. nr.2098, 2098A)        (Balsojums: par-6, pret-66, atturas-13)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.671)
                        (Dok. nr.2100, 2100A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.672)
                        (Dok. nr.2101, 2101A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Reģ. nr.673)
                        (Dok. nr.2102, 2102A)        (Balsojums: par-17, pret-47, atturas-29)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos". (Reģ. nr.674)
                        (Dok. nr.2104, 2104A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.675)
                        (Dok. nr.2105, 2105A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Likums par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājuma piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.676)
                        (Dok. nr.2123, 2123A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
9.         1. Lēmuma projekts "Par Daigas Vilsones apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.308)
                        (Dok. nr.2119)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
10.         2. Lēmuma projekts "Par Ingunas Pinnes apstiprināšanu par Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.309)
                        (Dok. nr.2120)        (Balsojums: par-58, pret-19, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
11.         3. Lēmuma projekts "Par Virdžīnijas Baltiņas atbrīvošanu no Jēkabpils rajona tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.310)
                        (Dok. nr.2121)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
12.         4. Lēmuma projekts "Par Irēnas Vikmanes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.311)
                        (Dok. nr.2122)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
13.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.619)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1928, 1928B)        (Balsojums: par-87, pret-4, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ. nr.626)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1949, 1949B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-6)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         5. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.323)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2093)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         6. Likumprojekts "Valsts apbalvojumu likums". (Reģ. nr.314)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2116)        (Balsojums: par-72, pret-4, atturas-6)
                         Juridiskā komisija
19.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu"". (Reģ. nr.556)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1703, 2106)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
20.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". [Alternatīva likumprojektam "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"" (reģ. nr.490; dok. nr.1473)] (Reģ. nr.665)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2074)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-4)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
21.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Reģ. nr.596)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1873, 2092)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
22.         10. Likumprojekts "Alkoholisko dzērienu aprites likums". (Reģ. nr.646)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2018, 2094)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-13)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         11. Likumprojekts "Likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās". (Reģ. nr.649)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2021, 2095)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         12. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Reģ. nr.653)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2036, 2096)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.644)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2010, 2099)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
26.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.482)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1461, 2089)        (Balsojums: par-66, pret-9, atturas-15)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
27.         15. Likumprojekts "Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību". (Reģ. nr.627)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1950, 2107)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         16. Likumprojekts "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu". (Reģ. nr.621)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1936, 2108)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
29.         17. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem". (Reģ. nr.647)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2019, 2109)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-5)
                         Ārlietu komisija
30.         18. Likumprojekts "Muitas likums". (Reģ. nr.645)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2017, 2110)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         19. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.659)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2049, 2111)        (Balsojums: par-77, pret-5, atturas-7)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"". (Reģ. nr.640)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1997, 2112)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         21. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.638)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1995, 2113)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.639)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1996, 2114)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-4)
    &nb sp;                    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
35.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Reģ. nr.533)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1642, 2115)        (Balsojums: par-79, pret-5, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
36.         24. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā". (Reģ. nr.655)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2038, 2117)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
37.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"". (Reģ. nr.643)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2005, 2118)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
Sēde beigusies 11:29!!!