Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 11. decembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokolu "Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma"". (Reģ. nr.551)
                        (Dok. nr.1686, 1686A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Okupācijas muzeja likums". (Reģ. nr.553)
                        (Dok. nr.1698, 1698A)        (Balsojums: par-69, pret-23, atturas-0)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Inese Vaidere, Jānis Straume
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.554)
                        (Dok. nr.1701, 1701A)        (Balsojums: par-70, pret-13, atturas-7)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm"". (Reģ. nr.555)
                        (Dok. nr.1702, 1702A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu"". (Reģ. nr.556)
                        (Dok. nr.1703, 1703A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.557)
                        (Dok. nr.1704, 1704A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

7.         Deputātam Nikolajam Kabanovam.
                        (Dok. nr.1725)        (Balsojums: par-89, pret-2, atturas-0)
39.         Lēmuma projekts Par Dzintara Jaundžeikara 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu (Lēm. proj. reģ. nr.256)
                         Mandātu un iesniegumu komisija


II. Lēmuma projekta izskatīšana
8.         Lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.255)
                        (Dok. nr.1724)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-12)
                         Ministru kabinets
40.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" (Lēm. proj. reģ. nr.257)
                        (Dok. nr.1737)        (Balsojums: par-82, pret-2, atturas-1)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Andrejs Naglis, Ēriks Jēkabsons, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Ingrīda Labucka, Paulis Kļaviņš, Krišjānis Peters, Indulis Emsis


III. Likumprojektu izskatīšana
9.         1. Likumprojekts "Grozījums Alkohola aprites likumā". (Reģ. nr.499)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1484, 1484B)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā saprašanās memoranda denonsēšanu". (Reģ. nr.534)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1643, 1706)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
11.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.552)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1692, 1692B)        (Balsojums: par-50, pret-39, atturas-6)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
12.         4. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.213)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1688)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
13.         5. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.209)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1689)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
14.         6. Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā". (Reģ. nr.301)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1691)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
15.         7. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.298)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1711)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.299)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1712)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
17.         9. Likumprojekts "Par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās". (Reģ. nr.295)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1713)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.340)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1714)        (Balsojums: par-91, pret-1, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.267)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1715)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
21.         13. Likumprojekts "Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1417) (Reģ. nr.84)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.174, 1687)        (Balsojums: par-96, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
22.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ. nr.335)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1036, 1690)        (Balsojums: par-66, pret-22, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
23.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Reģ. nr.531)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1640, 1695)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-3)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Reģ. nr.533)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1642, 1696)        (Balsojums: par-78, pret-11, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Reģ. nr.461)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1372, 1699)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
26.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.468)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1406, 1700)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
27.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"". (Reģ. nr.498)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1483, 1705)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
28.         20. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Bruņoto spēku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas, Īrijas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Somijas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par dalību daudznacionālajā Centra brigādē Kosovas spēkos". (Reģ. nr.538)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1650, 1707)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-8)
                         Ārlietu komisija
29.         21. Likumprojekts "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību". (Reģ. nr.517)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1533, 1708)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
30.         22. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumu par grozījumiem Eiropas Līguma 3.protokolā". (Reģ. nr.483)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1463, 1709)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
31.         23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.470)
                         (2. lasījums)
                         (Dok. nr.1420, 1710)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Reģ. nr.532)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1641, 1716)        (Balsojums: par-79, pret-12, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         25. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.537)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1649, 1717)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         26. Likumprojekts "Bezvalstnieku likums". (Reģ. nr.426)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1279, 1718)        (Balsojums: par-93, pret-2, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
35.         27. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.486)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1466, 1723)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
36.         28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.485)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1465, 1719)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
37.         29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.487)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1467, 1720)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
38.         30. Likumprojekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums". (Reģ. nr.332)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1033, 1721)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         Lēmuma projekts Par deputāta Ērika Jēkabsona atsaukšanu no Ārlietu komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.258)
                        (Dok. nr.1738)        (Balsojums: par-93, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Krišjānis Peters, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Paulis Kļaviņš, Ingrīda Labucka, Pēteris Simsons, Andrejs Naglis, Juris Dobelis, Linda Mūrniece
42.         Lēmuma projekts Par deputāta Ērika Jēkabsona ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.259)
                        (Dok. nr.1738)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Krišjānis Peters, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Paulis Kļaviņš, Ingrīda Labucka, Pēteris Simsons, Andrejs Naglis, Juris Dobelis, Linda Mūrniece
43.         Lēmuma projekts Par deputāta Dzintara Jaundžeikara ievēlēšanu Ārlietu komisijā
                        (Dok. nr.1748)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
Sēde beigusies 14:30!!!