Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 04. decembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības līguma par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu denonsēšanu". (Reģ. nr.539)
                        (Dok. nr.1651, 1651A)        (Balsojums: par-58, pret-1, atturas-18)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās Otro papildu protokolu". (Reģ. nr.540)
                        (Dok. nr.1655, 1655A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.541)
                        (Dok. nr.1656, 1656A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.542)
                        (Dok. nr.1657, 1657A)        (Balsojums: par-20, pret-42, atturas-19)
                         Deputāti Juris Sokolovskis, Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs
5.         5. Likumprojekts "Vēlētāju reģistra likums". (Reģ. nr.543)
                        (Dok. nr.1666, 1666A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Alkohola aprites likumā". (Reģ. nr.544)
                        (Dok. nr.1667, 1667A)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.545)
                        (Dok. nr.1668, 1668A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensācijas izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu"". (Reģ. nr.546)
                        (Dok. nr.1669, 1669A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Repatriācijas likumā". (Reģ. nr.547)
                        (Dok. nr.1670, 1670A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par arhīviem"". (Reģ. nr.548)
                        (Dok. nr.1671, 1671A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.549)
                        (Dok. nr.1672, 1672A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas Policijas biroja līgumu par sadarbību". (Reģ. nr.550)
                        (Dok. nr.1683, 1683A)
                         Ministru kabinets
31.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" (Reģ. nr.552)
                        (Dok. nr.1692)        (Balsojums: par-48, pret-0, atturas-36)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
32.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (Lēm. proj. reģ. nr.254)
                        (Dok. nr.1693)        (Balsojums: par-49, pret-31, atturas-1)
                         Deputāti: Artis Kampars, Linda Mūrniece, Aldis Kušķis, Viesturs Šiliņš, Arturs Krišjānis Kariņš, Gundars Bērziņš, Roberts Jurķis, Pēteris Ontužāns,, Uldis Mārtiņš Klauss, Solvita Āboltiņa
23.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā saprašanās memoranda denonsēšanu". (Reģ. nr.534)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1643, 1665)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
24.         11. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministru un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru par Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanu un uzturēšanu Starptautisko drošības atbalsta spēku III sastāvā Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā". (Reģ. nr.528)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1597, 1673)        (Balsojums: par-62, pret-6, atturas-0)
                         Ārlietu komisija


II. Lēmuma projekta izskatīšana
13.         Lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.253)
                        (Dok. nr.1682)        (Balsojums: par-58, pret-21, atturas-1)
                         Ministru kabinets


III. Likumprojektu izskatīšana
15.         2. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.400)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1660)        (Balsojums: par-73, pret-7, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.144)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1678)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
17.         4. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai". (Reģ. nr.275)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1679)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-9)
                         Juridiskā komisija
18.         5. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". (Reģ. nr.518)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1537, 1654)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         6. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.522)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1591, 1658)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.462)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1373, 1659)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         8. Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.454)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1338, 1661)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.500)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1485, 1663)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
25.         12. Likumprojekts "Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.452)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1336, 1674)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
33.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" (Reģ. nr.552)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1694)        (Balsojums: par-43, pret-26, atturas-7)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
26.         13. Likumprojekts "Grozījums Alternatīvā dienesta likumā". (Reģ. nr.453)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1337, 1675)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         14. Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Reģ. nr.479)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1457, 1676)        (Balsojums: par-67, pret-17, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
28.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.526)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1595, 1677)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
29.         16. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.300)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.901, 1680)        (Balsojums: par-77, pret-2, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
30.         17. Likumprojekts "Valsts apbalvojumu likums". (Reģ. nr.314)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.989, 1681)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
Sēde beigusies 15:38!!!