Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 26. novembra
sēdes darba kārtība (15:00)

15.00 - 15.15 - Slovākijas Republikas Nacionālas Padomes priekšsēdētāja V.E. Pavola Hrušovskija uzrunaI. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.530)
                        (Dok. nr.1625, 1625A)        (Balsojums: par-68, pret-4, atturas-1)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Reģ. nr.531)
                        (Dok. nr.1640, 1640A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Reģ. nr.532)
                        (Dok. nr.1641, 1641A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-4)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Reģ. nr.533)
                        (Dok. nr.1642, 1642A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-3)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā saprašanās memoranda denonsēšanu". (Reģ. nr.534)
                        (Dok. nr.1643, 1643A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.535)
                        (Dok. nr.1644, 1644A)        (Balsojums: par-61, pret-11, atturas-1)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.536)
                        (Dok. nr.1648, 1648A)        (Balsojums: par-59, pret-17, atturas-2)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.537)
                        (Dok. nr.1649, 1649A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Bruņoto spēku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas, Īrijas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Somijas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par dalību daudznacionālajā Centra brigādē Kosovas spēkos". (Reģ. nr.538)
                        (Dok. nr.1650, 1650A)        (Balsojums: par-66, pret-4, atturas-5)
                         Ministru kabinets


II. Likumprojektu izskatīšana
11.         2. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". [Pievienots likumprojekts ar reģ. nr.386 (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433)] (Reģ. nr.382)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1636)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
12.         3. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.345)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1639)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2001.gada 20.septembra Vienošanās protokolā par likuma izpildi". (Reģ. nr.458)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1358, 1645)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
14.         5. Likumprojekts "Grozījums Alkohola aprites likumā". (Reģ. nr.499)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1484, 1627)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.473)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1430, 1628)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-2)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         7. Likumprojekts "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums". (Reģ. nr.521)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1582, 1629)        (Balsojums: par-72, pret-8, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
24.         7. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.536)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1662)        (Balsojums: par-61, pret-16, atturas-1)
                         Ministru kabinets
17.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.495)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1480, 1630)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)
                         Sociālo un darba lietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prakses ārstiem"". (Reģ. nr.493)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1478, 1631)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)
                         Sociālo un darba lietu komisija
19.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prekursoriem"". (Reģ. nr.497)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1482, 1632)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         11. Likumprojekts "Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā". (Reģ. nr.496)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1481, 1633)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
21.         12. Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā". (Reģ. nr.501)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1486, 1634)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Sociālo un darba lietu komisija
22.         13. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.323)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1023, 1635)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         14. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.324)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1024, 1646)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         7. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.536)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1662)        (Balsojums: par-63, pret-12, atturas-0)
                         Ministru kabinets
Sēde beigusies 17:27!!!