Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 20. novembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.519)
                        (Dok. nr.1574, 1574A)        (Balsojums: par-42, pret-27, atturas-24)
                         Deputāti Māris Kučinskis, Aigars Kalvītis, Andris Ārgalis, Vineta Muižniece, Atis Slakteris, Raimonds Pauls, Ēriks Zunda, Elita Šņepste, Jānis Esta un Gundars Bērziņš
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.522)
                        (Dok. nr.1591, 1591A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.523)
                        (Dok. nr.1592, 1592A)        (Balsojums: par-75, pret-13, atturas-5)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.524)
                        (Dok. nr.1593, 1593A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.525)
                        (Dok. nr.1594, 1594A)        (Balsojums: par-75, pret-14, atturas-5)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.526)
                        (Dok. nr.1595, 1595A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.527)
                        (Dok. nr.1596, 1596A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministru un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru par Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanu un uzturēšanu Starptautisko drošības atbalsta spēku III sastāvā Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā". (Reģ. nr.528)
                        (Dok. nr.1597, 1597A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-24)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu"". (Reģ. nr.529)
                        (Dok. nr.1621, 1621A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-19)
                         Ministru kabinets


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
10.         1. Lēmuma projekts "Par Inas Baiko iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.249)
                        (Dok. nr.1602)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
11.         2. Lēmuma projekts "Par tiesnešu skaita palielināšanu Augstākajā tiesā". (Lēm. proj. reģ. nr.250)
                        (Dok. nr.1603)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-4)
                         Juridiskā komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana
12.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu 8.Saeimas deputātes Ingrīdas Ūdres saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.251)
                        (Dok. nr.1620)        (Balsojums: par-27, pret-12, atturas-49)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
67.         36. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.503)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1518, 1607)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
68.         37. Likumprojekts "Par likuma "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.504)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1519, 1608)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
69.         38. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valsts līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.505)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1520, 1609)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
70.         39. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm un tā Saprašanās protokola denonsēšanu". (Reģ. nr.506)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1521, 1610)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
71.         40. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nolīguma par brīvo tirdzniecību denonsēšanu". (Reģ. nr.507)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1522, 1611)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
72.         41. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.508)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1523, 1612)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
73.         42. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.509)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1524, 1613)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
74.         43. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.510)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1525, 1614)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
75.         44. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.511)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr. 1526, 1615)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
76.         45. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.512)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1527, 1616)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
77.         46. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.513)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1528, 1617)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
78.         47. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.514)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1529, 1618)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
79.         48. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības nolīguma par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību denonsēšanu". (Reģ. nr.515)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1530, 1619)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija


IV Saeimas 2003.gada 13.novembra sēdē iekļautie, bet neizskatītie likumprojekti
13.         1. Likumprojekts "Grozījums Komercķīlas likumā". (Reģ. nr.371)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1535)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
14.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.316)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1539)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
15.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1544)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-2)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         4. Likumprojekts "Meliorācijas likums". (Reģ. nr.268)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1545)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         5. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ. nr.376)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1551)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         6. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.358)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1552)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ. nr.359)
                         (3. lasījums)
     &nbs p;                  (Dok. nr.1553)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20.         8. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.361)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1554)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.362)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1555)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         10. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.365)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1556)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         11. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ. nr.366)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1557)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
24.         12. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ. nr.357)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1060, 1540)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         13. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ. nr.368)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1075, 1541)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         14. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ. nr.339)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1040, 1542)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
27.         15. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē". (Reģ. nr.451)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1335, 1543)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.477)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1455, 1536)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         17. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.418)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1234, 1546)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Iekļauti likumprojekti ar reģ.nr.288, 404 un 408) (Reģ. nr.267)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.791, 1547)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         19. Likumprojekts "Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.428)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1288, 1549)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija


V. Likumprojektu izskatīšana
32.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"". (Reģ. nr.476)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1436, 1436B)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-2)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.469)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr. 1415, 1415B)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         3. Likumprojekts "Par Arnolda Berķa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.520)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1581, 1581B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
35.         4. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.375)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1571)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         5. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.373)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1573)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.342)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1599)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ. nr.343)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1600)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
40.         9. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.401)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1604)        (Balsojums: par-92, pret-2, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
41.         10. Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Reģ. nr.479)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1457, 1562)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
42.         11. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai". (Reģ. nr.275)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.805, 1563)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
43.         12. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.420)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1236, 1564)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
44.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"". (Reģ. nr.498)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1483, 1565)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
45.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.468)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1406, 1566)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
46.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Reģ. nr.461)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1372, 1567)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
47.         16. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.478)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1456, 1568)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
48.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.317)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1007, 1569)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
49.         18. Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā". (Reģ. nr.301)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.902, 1570)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
50.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.470)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1420, 1572)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-2)
  ;                        Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
51.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.472)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1429, 1575)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
52.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"". (Reģ. nr.474)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1431, 1576)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
53.         22. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.480)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1459, 1577)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
54.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Reģ. nr.481)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1460, 1578)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
55.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.482)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1461, 1579)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
56.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.471)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1428, 1583)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
57.         26. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.393)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1108, 1584)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
58.         27. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.318)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1008, 1585)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
59.         28. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.502)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1494, 1586)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-10)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
60.         29. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.485)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1465, 1587)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
61.         30. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.487)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1467, 1588)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
62.         31. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.488)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1468, 1589)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
63.         32. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.486)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1466, 1590)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
64.         33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"". (Reģ. nr.464)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1391, 1601)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
66.         35. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"". (Reģ. nr.407)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1176, 1606)        (Balsojums: par-75, pret-10, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
80.         36. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.503)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1518, 1607)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
81.         37. Likumprojekts "Par likuma "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.504)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1519, 1608)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
82.         38. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valsts līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.505)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1520, 1609)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
83.         39. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm un tā Saprašanās protokola denonsēšanu". (Reģ. nr.506)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1521, 1610)        (Balsojums: par-84, pret-3, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
84.         40. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nolīguma par brīvo tirdzniecību denonsēšanu". (Reģ. nr.507)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1522, 1611)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
85.         41. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.508)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1523, 1612)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
86.         42. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.509)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1524, 1613)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
87.         43. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.510)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1525, 1614)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
88.         44. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.511)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr. 1526, 1615)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
89.         45. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.512)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1527, 1616)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
90.         46. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.513)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1528, 1617)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
91.         47. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.514)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1529, 1618)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
92.         48. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības nolīguma par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību denonsēšanu". (Reģ. nr.515)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1530, 1619)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
93.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu no 27.decembra uz 27.novembri likumprojektiem "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā", "Grozījums Darba likumā", "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" un "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (Lēm. proj. reģ. nr.252)
                        (Dok. nr.1637)        (Balsojums: par-51, pret-40, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
65.         34. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā". (Reģ. nr.456)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1348, 1605)        (Balsojums: par-70, pret-18, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Sēde beigusies 14:08!!!