Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 13. novembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.503)
                        (Dok. nr.1517, 1518, 1518A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par likuma "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.504)
                        (Dok. nr.1517, 1519, 1519A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valsts līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.505)
                        (Dok. nr.1517, 1520, 1520A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm un tā Saprašanās protokola denonsēšanu". (Reģ. nr.506)
                        (Dok. nr.1517, 1521, 1521A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nolīguma par brīvo tirdzniecību denonsēšanu". (Reģ. nr.507)
                        (Dok. nr.1517, 1522, 1522A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.508)
                        (Dok. nr.1517, 1523, 1523A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.509)
                        (Dok. nr.1517, 1524, 1524A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.510)
                        (Dok. nr.1517, 1525, 1525A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.511)
                        (Dok. nr.1517, 1526, 1526A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.512)
                        (Dok. nr.1517, 1527, 1527A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.513)
                        (Dok. nr.1517, 1528, 1528A)        (Balsojums: par-89, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.514)
                        (Dok. nr.1517, 1529, 1529A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības nolīguma par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību denonsēšanu". (Reģ. nr.515)
                        (Dok. nr.1517, 1530, 1530A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību". (Reģ. nr.517)
                        (Dok. nr.1533, 1533A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". (Reģ. nr.518)
                        (Dok. nr.1537, 1537A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
43.         Likumprojekts "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums" (Reģ. nr.521)
                        (Dok. nr.1582)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
42.         Likumprojekts "Par Arnolda Berķa atzīšanu par Latvijas pilsoni" (Reģ. nr.520)
                        (Dok. nr.1581)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

16.         Deputātam Jānim Urbanovičam.
                        (Dok. nr.1538)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
44.         Deputātam Sergejam Fjodorovam
                         Deputāti: Sergejs Fjodorovs


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
17.         Lēmuma projekts "Par Olgas Putānes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.248)
                        (Dok. nr.1548)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Pieprasījumu komisijas atzinums
18.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Mihaila Pietkeviča, Aigara Kalvīša, Jura Dalbiņa, Mareka Segliņa, Ērikas Zommeres, Vinetas Muižnieces, Māra Kučinska, Dzintara Ābiķa, Gundara Bērziņa, Silvas Goldes un Andra Ārgaļa pieprasījumu finanšu ministram Valdim Dombrovskim "Par valsts apzagšanu 20,5 miljonu latu apmērā".
                        (Dok. nr.1454, 1454A)        (Balsojums: par-41, pret-45, atturas-8)
                         Pieprasījumu komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana
19.         Lēmuma projekts "Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.247)
                        (Dok. nr.1534, 1534A)        (Balsojums: par-72, pret-9, atturas-12)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija


V. Likumprojektu izskatīšana
45.         Likumprojekts "Par Arnolda Berķa atzīšanu par Latvijas pilsoni" (Reģ. nr.520)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1581)        (Balsojums: par-90, pret-2, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
20.         1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2004.gadam". (Reģ. nr.429)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1293, 1293E)        (Balsojums: par-53, pret-43, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 20:10!21.         2. Likumprojekts "Grozījums Komercķīlas likumā".
(Reģ. nr.371)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1535)
                         Juridiskā komisija
22.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.316)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1539)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
23.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1544)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         5. Likumprojekts "Meliorācijas likums". (Reģ. nr.268)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1545)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         7. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ. nr.376)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1551)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
27.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.358)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1552)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
28.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ. nr.359)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1553)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         10. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.361)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1554)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
30.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.362)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1555)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         12. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.365)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1556)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         13. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ. nr.366)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1557)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         14. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic reg ulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ. nr.357)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1060, 1540)
                         Ārlietu komisija
34.         15. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ. nr.368)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1075, 1541)
                         Ārlietu komisija
35.         16. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ. nr.339)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1040, 1542)
                         Ārlietu komisija
36.         17. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē". (Reģ. nr.451)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1335, 1543)
                         Ārlietu komisija
37.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.477)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1455, 1536)
                         Juridiskā komisija
38.         19. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.418)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1234, 1546)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         20. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Iekļauti likumprojekti ar reģ.nr.288, 404 un 408) (Reģ. nr.267)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.791, 1547)
                         Juridiskā komisija
40.         21. Likumprojekts "Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.428)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1288, 1549)
                         Sociālo un darba lietu komisija
46.         Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (Reģ. nr.485)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1587)
                         Sociālo un darba lietu komisija
47.         "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (Lēm. proj. reģ. nr.487)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1588)
                         Sociālo un darba lietu komisija
48.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (Reģ. nr.488)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1589)
                         Sociālo un darba lietu komisija
49.         Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā" (Reģ. nr.486)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1590)
                         Sociālo un darba lietu komisija