Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 30. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.470)
                        (Dok. nr.1420, 1420A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.471)
                        (Dok. nr.1428, 1428A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.472)
                        (Dok. nr.1429, 1429A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.473)
                        (Dok. nr.1430, 1430A)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-5)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"". (Reģ. nr.474)
                        (Dok. nr.1431, 1431A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.477)
                        (Dok. nr.1455, 1455A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.478)
                        (Dok. nr.1456, 1456A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Reģ. nr.479)
                        (Dok. nr.1457, 1457A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

9.         Deputātam Guntaram Krastam.
                        (Dok. nr.1462)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-1)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
10.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Martijana Bekasova atsaukšanu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa". (Lēm. proj. reģ. nr.231)
                        (Dok. nr.1440)        (Balsojums: par-64, pret-22, atturas-3)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Leopolds Ozoliņš, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Juris Dalbiņš, Kārlis Strēlis, Jānis Straume, Jānis Strazdiņš, Ina Druviete
11.         2. Lēmuma projekts "Par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.232)
                        (Dok. nr.1448)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
12.         3. Lēmuma projekts "Par Ingrīdas Bērziņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.233)
                        (Dok. nr.1449)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
13.         4. Lēmuma projekts "Par Ilzes Celmiņas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.234)
                        (Dok. nr.1450)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
14.         5. Lēmuma projekts "Par Solvitas Glaudānes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.235)
                        (Dok. nr.1451)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
15.         6. Lēmuma projekts "Par Elitas Grigorovičas iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.236)
                        (Dok. nr.1452)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Saeimas deputātu pieprasījums
16.         Saeimas deputātu Mihaila Pietkeviča, Aigara Kalvīša, Jura Dalbiņa, Mareka Segliņa, Ērikas Zommeres, Vinetas Muižnieces, Māra Kučinska, Dzintara Ābiķa, Gundara Bērziņa, Silvas Goldes un Andra Ārgaļa pieprasījums finanšu ministram Valdim Dombrovskim "Par valsts apzagšanu 20,5 miljonu latu apmērā". (Deputāti ierosina atzīt pieprasījumu par steidzamu)
                        (Dok. nr.1454)


IV. Likumprojektu izskatīšana
17.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"". (Reģ. nr.430)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1294, 1294B)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-11)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.431)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1295, 1295B)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-17)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         3. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Reģ. nr.432)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1296, 1296B)        (Balsojums: par-48, pret-39, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ. nr.433)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1297, 1297B)        (Balsojums: par-51, pret-0, atturas-39)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.434)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1298, 1298B)        (Balsojums: par-53, pret-27, atturas-13)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"". (Reģ. nr.435)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1299, 1299B)        (Balsojums: par-53, pret-31, atturas-7)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         7. Likumprojekts "Valsts Kultūrkapitāla fonda likums". (Reģ. nr.436)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1300, 1300B)        (Balsojums: par-51, pret-22, atturas-14)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
24.         8. Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.437)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1301, 1301B)        (Balsojums: par-51, pret-21, atturas-22)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
25.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.438)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1302, 1302B)        (Balsojums: par-52, pret-24, atturas-17)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
26.         10. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.439)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1303, 1303B)        (Balsojums: par-51, pret-26, atturas-15)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
27.         11. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"". (Reģ. nr.440)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1304, 1304B)        (Balsojums: par-50, pret-25, atturas-16)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
28.         12. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.441)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1305, 1305B)        (Balsojums: par-52, pret-19, atturas-20)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         13. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par budžetu un finanšu vadību"". (Reģ. nr.442)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1306, 1306B)        (Balsojums: par-51, pret-19, atturas-18)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
30.         14. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.443)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1307, 1307B)        (Balsojums: par-51, pret-32, atturas-8)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         15. Likumprojekts "Par akcīzes nodokli". (Reģ. nr.444)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1308, 1308B)        (Balsojums: par-50, pret-23, atturas-18)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         16. Likumprojekts "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli". (Reģ. nr.445)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1309, 1309B)        (Balsojums: par-63, pret-23, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         17. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.446)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1310, 1310B)        (Balsojums: par-51, pret-24, atturas-17)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         18. Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.447)                          (2. lasījums) (Steidzams)                         (Dok. nr.1311, 1311B)        (Balsojums: par-51, pret-24, atturas-16)                          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 35.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.423)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1251, 1251B)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
36.         20. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.424)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1277, 1277B)        (Balsojums: par-90, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
37.         21. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.422)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1241, 1241B)        (Balsojums: par-69, pret-23, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
39.         23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu loteriju likums"". (Reģ. nr.466)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1399, 1399B)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
40.         24. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.475)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1433, 1433B)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         25. Likumprojekts "Biedrību un nodibinājumu likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1416) (Reģ. nr.83)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1437)        (Balsojums: par-71, pret-16, atturas-3)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
42.         26. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.270)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1441)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
43.         27. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Likumprojekts ar reģ.nr.402 iekļauts kā priekšlikumi) (Reģ. nr.38)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1446)        (Balsojums: par-67, pret-1, atturas-20)
                         Juridiskā komisija
44.         28. Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.282)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.840, 1434)        (Balsojums: par-83, pret-4, atturas-2)
                         Ārlietu komisija
45.         29. Likumprojekts "Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.452)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1336, 1421)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
46.         30. Likumprojekts "Grozījums Alternatīvā dienesta likumā". (Reģ. nr.453)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1337, 1422)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
48.         32. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ. nr.328)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1029, 1424)        (Balsojums: par-62, pret-15, atturas-5)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
49.         33. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Reģ. nr.329)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1030, 1425)        (Balsojums: par-61, pret-17, atturas-5)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
50.         34. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.463)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1374, 1427)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
51.         35. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.462)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1373, 1432)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
52.         36. Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.454)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1338, 1435)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-5)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
53.         37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"". (Reģ. nr.464)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1391, 1438)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
54.         38. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.400)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1138, 1442)        (Balsojums: par-64, pret-14, atturas-6)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
55.         39. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē". (Reģ. nr.451)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1335, 1443)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
56.         40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"". (Reģ. nr.476)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1436, 1444)        (Balsojums: par-71, pret-5, atturas-15)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
57.         41. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.469)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1415, 1445)        (Balsojums: par-83, pret-6, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
58.         42. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā". (Reģ. nr.456)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1348, 1447)        (Balsojums: par-55, pret-32, atturas-8)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
59.         43. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"". (Iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.360) (Reģ. nr.278)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.811, 1453)        (Balsojums: par-64, pret-18, atturas-5)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
61.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektiem "Grozījumi Valsts drošības likumā" (reģ. nr. 325), "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" (reģ. nr. 326), "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā"(reģ. nr. 327). (Lēm. proj. reģ. nr.238)
                        (Dok. nr.1476)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Linda Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Artis Kampars, Ainars Latkovskis, Aldis Kušķis, Uldis Mārtiņš Klauss, Viesturs Šiliņš, Dzintars Zaķis, Aigars Pētersons, Gundars Bērziņš
38.         22. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.465)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1392, 1392B)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-1)
                         Sociālo un darba lietu komisija
Sēde beigusies 15:02!!!