Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 23. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)9.00-9.15 - Zviedrijas Riksdaga spīkera V.E.Bjorna fon Sidova uzruna

I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"". (Reģ. nr.467)
                        (Dok. nr.1404, 1404A)        (Balsojums: par-53, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.468)
                        (Dok. nr.1406, 1406A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.469)
                        (Dok. nr.1415, 1415A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         Likumprojekts Grozījums likumā ''Par privatizācijas sertifikātiem'' (Reģ. nr.475)
                        (Dok. nr.1433)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
17.         Likumprojekts Grozījumi likumā ''Par dabas resursu nodokli'' (Reģ. nr.476)
                        (Dok. nr.1436)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
4.         1. Lēmuma projekts "Par Ilzes Stokas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.226)
                        (Dok. nr.1409)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
5.         2. Lēmuma projekts "Par Ulda Bērziņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.227)
                        (Dok. nr.1410)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
6.         3. Lēmuma projekts "Par Guntas Freimanes iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.228)
                        (Dok. nr.1411)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
7.         4. Lēmuma projekts "Par Laumas Šteinertes iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.229)
                        (Dok. nr.1412)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
8.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"". (Reģ. nr.367)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1074, 1074B)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
9.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.448)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1316, 1316B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
15.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu'' (Reģ. nr.448)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1426)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
10.         3. Likums "Grozījumi Likumā par ostām". (Likuma otrreizēja caurlūkošana) (Reģ. nr.347)
                        
                        (Dok. nr.1414)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.287)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1408)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Reģ. nr.259)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1413)        (Balsojums: par-87, pret-5, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.316)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1006, 1407)        (Balsojums: par-85, pret-2, atturas-5)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
14.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu loteriju likums"". (Reģ. nr.466)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1399, 1416)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"". (Reģ. nr.467)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1404, 1404A)        (Balsojums: par-52, pret-19, atturas-19)
                         Ministru kabinets
20.         Likumprojekts Grozījums likumā ''Par privatizācijas sertifikātiem'' (Reģ. nr.475)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1433)        (Balsojums: par-74, pret-3, atturas-17)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam E.Repšem par nepatiesas informācijas sniegšanu Saeimai par Irākas rīcībā esošajiem masu iznīcināšanas līdzekļiem (Lēm. proj. reģ. nr.230)
                        (Dok. nr.1439)
                         Deputāti: Igors Solovjovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Jakovs Pliners
Sēde beigusies 11:09!!!