Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 09. oktobra
ārkārtas sēdes darba kārtība (15:00)I. Likumprojektu izskatīšana
1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"" (Reģ. nr.430)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1294,1361)        (Balsojums: par-51, pret-38, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" (Reģ. nr.431)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1295,1361)        (Balsojums: par-51, pret-35, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā" (Reģ. nr.432)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1296,1361)        (Balsojums: par-50, pret-38, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" (Reģ. nr.433)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1297,1361)        (Balsojums: par-50, pret-37, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju"" (Reģ. nr.434)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1298,1361)        (Balsojums: par-52, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" (Reģ. nr.435)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1299,1361)        (Balsojums: par-51, pret-38, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
7.         7. Likumprojekts "Valsts Kultūrkapitāla fonda likums" (Reģ. nr.436)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1300,1361)        (Balsojums: par-50, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
8.         8. Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā" (Reģ. nr.437)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1301,1361)        (Balsojums: par-51, pret-36, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" (Reģ. nr.438)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1302,1361)        (Balsojums: par-50, pret-0, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"" (Reģ. nr.439)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1303,1361)        (Balsojums: par-51, pret-33, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"" (Reģ. nr.440)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1304,1361)        (Balsojums: par-51, pret-33, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (Reģ. nr.441)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1305,1361)        (Balsojums: par-51, pret-36, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ. nr.442)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1306,1361)        (Balsojums: par-50, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (Reģ. nr.443)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1307,1361)        (Balsojums: par-50, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
15.         15. Likumprojekts "Par akcīzes nodokli" (Reģ. nr.444)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1308,1361)        (Balsojums: par-51, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija,Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         16. Likumprojekts "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (Reģ. nr.445)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1309,1361)        (Balsojums: par-51, pret-38, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
17.         17. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (Reģ. nr.446)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1310,1361)        (Balsojums: par-50, pret-37, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (Reģ. nr.447)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1311,1361)        (Balsojums: par-51, pret-34, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         19. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2004.gadam" (Reģ. nr.429)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1293,1361)        (Balsojums: par-51, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
20.         Lēmuma projekts "Par Arnolda Valda Laufmaņa atbrīvošanu no Vidzemes apgabaltiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.198)
                        (Dok. nr.1226)        (Balsojums: par-70, pret-17, atturas-2)
                         Juridiskā komisija


III. Lēmumu projektu izskatīšana
21.         1. Lēmuma projekts "Par likumprojekta "Civilās aizsardzības likums" iesniegšanas termiņa pagarināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.209)
                        (Dok. nr.1327)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         2. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""". (Lēm. proj. reģ. nr.210)
                        (Dok. nr.1340)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


IV. Saeimas 2003.gada 2.oktobra sēdē iekļautie, bet neizskatītie likumprojekti
23.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.321)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1015, 1015B)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
24.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.jūnija lēmumā "Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā"". (Reģ. nr.370)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1077, 1077B)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         3. Likumprojekts "Par Bertrama Zariņa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.405)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1156, 1156B)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
26.         4. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā" (Reģ.nr.351).] (Reģ. nr.168)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1255)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ. nr.169)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1256)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.220)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1257)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
29.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.149)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1263)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         8. Likumprojekts "Grozījums Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.266)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1265)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         9. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli". (Reģ. nr.312)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.976, 1282)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
32.         10. Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā". (Reģ. nr.301)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.902, 1245)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"". (Reģ. nr.367)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1074, 1248)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.393)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1108, 1252)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-2)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
35.         13. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.400)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1138, 1253)        (Balsojums: par-75, pret-3, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
36.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.395)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1110, 1254)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
37.         15. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.394)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1109, 1259)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
38.         16. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.364)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1071, 1260)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
39.         17. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.363)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1070, 1261)        (Balsojums: par-59, pret-17, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
40.         18. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ. nr.376)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1083, 1266)        (Balsojums: par-77, pret-4, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
41.         19. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.358)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1065, 1267)        (Balsojums: par-80, pret-4, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
42.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ. nr.359)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1066, 1268)        (Balsojums: par-75, pret-2, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
43.         21. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.361)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1068, 1269)        (Balsojums: par-78, pret-2, atturas-2)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
44.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.362)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1069, 1270)        (Balsojums: par-79, pret-3, atturas-4)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
45.         23. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.365)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1072, 1271)        (Balsojums: par-74, pret-3, atturas-2)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
46.         24. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ. nr.366)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1073, 1272)        (Balsojums: par-82, pret-2, atturas-2)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


Pārtraukums līdz 2003.gada 15.oktobrim plkst.15.00!47.         25. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
(Reģ. nr.408)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1177, 1274)
                         Juridiskā komisija
48.         26. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.404)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1157, 1275)
                         Juridiskā komisija
49.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1009, 1281)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
50.         28. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu". (Reģ. nr.356)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1059, 1283)
                         Ārlietu komisija
51.         29. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ. nr.339)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1040, 1284)
                         Ārlietu komisija
52.         30. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ. nr.368)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1075, 1285)
                         Ārlietu komisija
53.         31. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ. nr.357)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1060, 1286)
                         Ārlietu komisija


V. Likumprojektu izskatīšana
54.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.432) (Reģ. nr.385)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1099, 1326)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
55.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.352) (Reģ. nr.384)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1098, 1343)
                         Ārlietu komisija
56.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.423)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1251, 1324)
                         Sociālo un darba lietu komisija
57.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.244)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1325, 1325A)
                         Juridiskā komisija
58.         5. Likumprojekts "Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ. nr.344)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1046, 1342)
                         Ārlietu komisija
59.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.418)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1234, 1312)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
60.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ. nr.335)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1036, 1314)
                         Juridiskā komisija
61.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.288)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.871, 1315)
                         Juridiskā komisija
62.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.330)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1031, 1319)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
63.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ. nr.343)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1044, 1328)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
64.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.342)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1043, 1329)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
65.         12. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.345)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1047, 1330)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
66.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.340)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1041, 1331)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
67.         14. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.369)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1076, 1332)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
68.         15. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības likumā". (Reģ. nr.310)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.949, 1333)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
69.         16. Likumprojekts "Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)". (Reģ. nr.409)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1178, 1341)
                         Ārlietu komisija
70.         17. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1237, 1344)
                         Sociālo un darba lietu komisija