Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 25. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par muitas nodokli"". (Reģ. nr.413)
                        (Dok. nr.1206, 1206A)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-5)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.415)
                        (Dok. nr.1216, 1216A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.416)
                        (Dok. nr.1217, 1217A)        (Balsojums: par-28, pret-40, atturas-26)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Igors Sokolovskis, Oļegs Deņisovs, Sergejs Fjodorovs, Aleksandrs Bartaševičs
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā". (Reģ. nr.417)
                        (Dok. nr.1224, 1224A)        (Balsojums: par-51, pret-1, atturas-42)
                         Deputāti Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Golubovs, Leopolds Ozoliņš, Sergejs Fjodorovs, Andrejs Klementjevs
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.418)
                        (Dok. nr.1234, 1234A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtiem". (Reģ. nr.419)
                        (Dok. nr.1235, 1235A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.420)
                        (Dok. nr.1236, 1236A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                        (Dok. nr.1237, 1237A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.422)
                        (Dok. nr.1241, 1241A)        (Balsojums: par-84, pret-11, atturas-0)
                         Deputāti Linda Mūrniece, Edgars Jaunups, Baiba Brigmane, Aldis Kušķis, Liene Liepiņa
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

10.         1. Deputātei Ingrīdai Labuckai.
                        (Dok. nr.1197)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
11.         2. Deputātam Pēterim Simsonam.
                        (Dok. nr.1198)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-1)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
12.         1. Lēmuma projekts "Par Jura Stukāna iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.197)
                        (Dok. nr.1225)        (Balsojums: par-93, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


III. Lēmumu projektu izskatīšana
14.         1. Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Arta Kampara saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.195)
                        (Dok. nr.1202)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-3)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
15.         2. Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.202)
                        (Dok. nr.1238)        (Balsojums: par-74, pret-2, atturas-7)
                         Ministru kabinets
16.         3. Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanās termiņa pagarināšanu NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā". (Lēm. proj. reģ. nr.203)
                        (Dok. nr.1239)        (Balsojums: par-72, pret-6, atturas-0)
                         Ministru kabinets
43.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.415)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1216, 1216A, 1249)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
41.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par muitas nodokli" (Reģ. nr.411)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1246)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


IV. Likumprojektu izskatīšana
17.         1. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"". (Reģ. nr.347)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1049, 1049C)        (Balsojums: par-54, pret-44, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Eiropas farmakopejas izveidi ar grozījumiem, kas izdarīti ar tās 1989.gada 16.novembra protokolu"" . (Reģ. nr.383)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1097, 1193)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
20.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr.3". (Reģ. nr.313)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.978, 1232)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
21.         5. Likumprojekts "Par 1999.gada 15.jūnija grozījumiem 1981.gada 28.janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi (ETS nr.180), atļaujot Eiropas Kopienām pievienoties". (Reģ. nr.291)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.890, 1233)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         3. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.382)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1096, 1195)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
23.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"". (Reģ. nr.333)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1034, 1201)        (Balsojums: par-71, pret-24, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
24.         8. Likumprojekts "Par 1954.gada 14.maija Hāgas konvenciju par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un 1954.gada 14.maija protokolu par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā". (Reģ. nr.331)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1032, 1204)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas lietās". (Reģ. nr.341)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1042, 1205)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         10. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.401)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1139, 1208)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
44.         Lēmuma projekts Par steidzamības atcelšanu likumprojektam "Grozījumi Rīgas brīvostas likumā" (Lēm. proj. reģ. nr.204)
                        (Dok. nr.1250)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
27.         11. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.318)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1008, 1209)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.317)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1007, 1210)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
29.         13. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.241)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.687, 1211)        (Balsojums: par-70, pret-16, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         14. Likumprojekts "Valsts probācijas dienesta likums". (Reģ. nr.396)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1111, 1215)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         15. Likumprojekts "Par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās". (Reģ. nr.295)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.896, 1218)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-4)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         16. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.298)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.899, 1219)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-4)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         17. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.299)
                     & nbsp;   (2. lasījums)
                        (Dok. nr.900, 1221)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         18. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.213)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.538, 1222)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
35.         19. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.209)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.534, 1223)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
36.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.287)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.870, 1227)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
37.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". (Reģ. nr.259)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.752, 1228)        (Balsojums: par-61, pret-31, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
38.         22. Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Reģ. nr.271)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.795, 1229)        (Balsojums: par-97, pret-0, atturas-2)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         23. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūciju nr.1/2002 "Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā"". (Reģ. nr.380)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1093, 1230)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
40.         24. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.270)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.794, 1231)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
42.         Likumprojekts Par Bertrama Zariņa atzīšanu par Latvijas pilsoni (Reģ. nr.405)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1247)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
45.         Likumprojekts Grozījumi likumā''Par muitas nodokli'' (Reģ. nr.411)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1258)        (Balsojums: par-91, pret-1, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 12:12!!!