Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 11. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         1. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.352 " Grozījumi likumā "Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā"". (Reģ. nr.384)
                        (Dok. nr.1098, 1098A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.432 "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.385)
                        (Dok. nr.1099, 1099A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433 "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.386)
                        (Dok. nr.1100, 1100A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.444 "Grozījumi Izglītības likumā". (Reģ. nr.387)
                        (Dok. nr.1101, 1101A)        (Balsojums: par-67, pret-28, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.455 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Reģ. nr.388)
                        (Dok. nr.1102, 1102A)        (Balsojums: par-43, pret-0, atturas-15)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.456 " Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.389)
                        (Dok. nr.1103, 1103A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.457 "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.390)
                        (Dok. nr.1104, 1104A)        (Balsojums: par-43, pret-34, atturas-12)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.458 "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Reģ. nr.391)
                        (Dok. nr.1105, 1105A)        (Balsojums: par-67, pret-19, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.471 "Grozījumi Sporta likumā". (Reģ. nr.392)
                        (Dok. nr.1106, 1106A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

10.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.393)
                        (Dok. nr.1108, 1108A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
11.         2. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.394)
                        (Dok. nr.1109, 1109A)
                         Ministru kabinets
12.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.395)
                        (Dok. nr.1110, 1110A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         4. Likumprojekts "Valsts probācijas dienesta likums". (Reģ. nr.396)
                        (Dok. nr.1111, 1111A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         5. Likumprojekts "Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem". (Reģ. nr.397)
                        (Dok. nr.1120, 1120A)        (Balsojums: par-26, pret-64, atturas-4)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs
15.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.398)
                        (Dok. nr.1136, 1136A)        (Balsojums: par-49, pret-0, atturas-25)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         7. Likumprojekts "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)". (Reģ. nr.399)
                        (Dok. nr.1137, 1137A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
17.         8. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.400)
                        (Dok. nr.1138, 1138A)        (Balsojums: par-84, pret-2, atturas-3)
                         Ministru kabinets
18.         9. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.401)
                        (Dok. nr.1139, 1139A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
19.         10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.402)
                        (Dok. nr.1140, 1140A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
20.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"". (Reģ. nr.403)
                        (Dok. nr.1141, 1141A)        (Balsojums: par-47, pret-0, atturas-21)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Guntars Krasts, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis


II. Likumprojektu izskatīšana
23.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1426) (likumprojekta otrreizēja caurlūkošana) (Reģ. nr.16)
                        (Dok. nr.1118)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
24.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par pievienošanos 1988.gada 19.decembra Konvencijai pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu"". (Reģ. nr.233)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1134)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi"". (Reģ. nr.238)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1135)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         6. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības likumā". (Reģ. nr.310)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.949, 1113)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
27.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1009, 1114)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"". (Reģ. nr.297)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.898, 1115)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.315)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1005, 1117)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         10. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.358)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1065, 1121)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         11. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ. nr.376)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1083, 1122)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ. nr.359)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1066, 1123)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.361)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1068, 1124)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.362)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1069, 1125)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
35.         15. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.365)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1072, 1126)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         16. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ. nr.366)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1073, 1127)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         17. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr. 3". (Reģ. nr.31 3)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.978, 1128)
                         Ārlietu komisija
38.         18. Likumprojekts "Par 1999.gada 15.jūnija grozījumiem 1981.gada 28.janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi (ETS nr.180), atļaujot Eiropas Kopienām pievienoties". (Reģ. nr.291)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.890, 1129)
                         Ārlietu komisija
39.         19. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli". (Reģ. nr.312)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.976, 1130)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
40.         20. Likumprojekts "Grozījums Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.266)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.790, 1131)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         21. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.258)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.751, 1132)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
42.         Likumprojekts Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (Reģ. nr.374)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1150)        (Balsojums: par-96, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
43.         Lēmuma projekts Par likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" papildus nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai (Lēm. proj. reģ. nr.189)
                        (Dok. nr.1144)        (Balsojums: par-96, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
46.         Lēmuma projekts Par likumprojekta''Grozījumi Krimināllikumā'' papildus nodošanu Aizsardzības un iekšlietu komisijai (Lēm. proj. reģ. nr.193)
                        (Dok. nr.1172)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
Sēde beigusies 14:58!!!