Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 08. jūlija
ārkārtas sēdes darba kārtība (14:45)Lēmuma projekta izskatīšana
1.         Lēmuma projekts "Par Sanitas Slišānes atcelšanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.181)
                        (Dok. nr.1020)
                         Juridiskā komisija


Sēde beigusies 14:51!!!