Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 20. jūnija
ārkārtas sēdes darba kārtība

1.         1. Valsts prezidenta vēlēšanas.
                        (Dok. nr.974)        (Balsojums: par-88, pret-6, atturas-0)
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ. nr.304)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.932, 932B)        (Balsojums: par-69, pret-20, atturas-4)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.305)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.933, 933B)        (Balsojums: par-54, pret-20, atturas-23)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"". (Reģ. nr.303)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.931, 931B)        (Balsojums: par-65, pret-20, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 15:36!!!