Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 29. maija
ārkārtas sēdes darba kārtība (18:30)I. Likumprojektu izskatīšana
1.         Likumprojekts Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Reģ. nr.274)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.860,877)
                         Juridiskā komisija

Sēde beigusies 18:36! - kvoruma trūkuma dēļ