Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 29. maija
ārkārtas sēdes darba kārtība (16:45)I. Likumprojektu izskatīšana
1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.249)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.709, 709B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.2) (Reģ. nr.115)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.816)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.569) (Reģ. nr.104)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr. 828)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.572) (Reģ. nr.107)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.829)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.573) (Reģ. nr.108)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.830)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.574) (Reģ. nr.109)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.831)        (Balsojums: par-85, pret-3, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         Likumprojekts Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Reģ. nr.274)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.860)        (Balsojums: par-52, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.207) (Reģ. nr.239)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.684, 808)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
8.         8. Likumprojekts "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1131) (likuma otrreizēja caurlūkošana) (Reģ. nr.18)
                        (Dok. nr.832)        (Balsojums: par-70, pret-24, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
9.         9. Likumprojekts "Jūras kodekss". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1185) (Reģ. nr.17)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr. 815)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.80)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.837)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.242)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.688, 800)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.258)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.751, 804)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". (Reģ. nr.259)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.752, 806)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"". (Reģ. nr.203)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.498, 812)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
15.         15. Likumprojekts "Medību likums". (Reģ. nr.243)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.689, 823)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         16. Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ. nr.240)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.686, 824)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Reģ. nr.228)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.591, 826)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.219)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.559, 827)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.254)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.740, 833)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20.         20. Likumprojekts "Preču un pakalpojumu loteriju likums". (Reģ. nr.256)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.745, 834)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21.         21. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.227)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.590, 835)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         22. Likumprojekts "Likums par muitas nodokli". (Reģ. nr.225)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.588, 836)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         23. Likumprojekts "Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju". (Reģ. nr.232)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.659, 838)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
24.         24. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu". (Reģ. nr.234)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.661, 839)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" otrreizējai caurlūkošanai un par likumprojekta otrreizējo caulūkošanu (Lēm. proj. reģ. nr.158)
                        (Dok. nr.855)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
26.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" trešajam lasījumam (Lēm. proj. reģ. nr.159)
                        (Dok. nr.856)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-6)
                         Juridiskā komisija
27.         Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" (Reģ. nr.285)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.861)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija

Sēde beigusies 18:04!