Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 29. maija
sēdes darba kārtībaI. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Pārtikas aprites uzraudzības likums"". (Reģ. nr.271)
                        (Dok. nr.795, 795A)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-4)
                         Deputāti Arturs Krišjānis Kariņš, Ainars Latkovskis, Artis Kampars, Roberts Jurķis, Aigars Pētersons
2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ. nr.272)
                        (Dok. nr.796, 796A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Oskars Kastēns, Inese Šlesere, Jevgenija Stalidzāne, Pēteris Simsons, Andrejs Naglis
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Administratīvā procesa likumā". (Reģ. nr.273)
                        (Dok. nr.798, 798A)        (Balsojums: par-69, pret-19, atturas-1)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.274)
                        (Dok. nr.802, 802A)        (Balsojums: par-48, pret-2, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai". (Reģ. nr.275)
                        (Dok. nr.805, 805A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldību budžetiem"". (Reģ. nr.276)
                        (Dok. nr.807, 807A)        (Balsojums: par-49, pret-18, atturas-24)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Guntars Krasts, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Anna Seile
7.         7. Likumprojekts "Par Eiropas Sociālās hartas labojumu protokolu". (Reģ. nr.277)
                        (Dok. nr.810, 810A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"". (Reģ. nr.278)
                        (Dok. nr.811, 811A)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-5)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.279)
                        (Dok. nr.820, 820A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā". (Reģ. nr.280)
                        (Dok. nr.821, 821A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā". (Reģ. nr.281)
                        (Dok. nr.822, 822A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
41.         Likumprojekts Grozījumi Notariāta likumā (Reģ. nr.285)
                        (Dok. nr.853)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


II. Ziņojums par Latvijas Republikas valdības paveikto un iecerēto Eiropas Savienības jautājumos
12.         1. Ziņojums Ziņojums par Latvijas Republikas valdības paveikto un iecerēto Eiropas Savienības jautājumos (Lēm. proj. reģ. nr.153)
                        (Dok. nr.809)
                         Ārlietu ministrija


III. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
13.         1. Lēmuma projekts "Par Gaļinas Kaņējevas apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.155)
                        (Dok. nr.817)        (Balsojums: par-44, pret-42, atturas-8)
                         Juridiskā komisija
14.         2. Lēmuma projekts "Par Zaigas Eglītes apstiprināšanu par Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.156)
                        (Dok. nr.818)        (Balsojums: par-49, pret-20, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
15.         3. Lēmuma projekts "Par Inas Balcevičas apstiprināšanu par Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.157)
                        (Dok. nr.819)        (Balsojums: par-57, pret-18, atturas-6)
                         Juridiskā komisija
42.         Lēmuma projekts Par G.Rutka atbrīvošanu no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata (Lēm. proj. reģ. nr.151)
                        (Dok. nr.854)        (Balsojums: par-59, pret-1, atturas-3)
                         Juridiskā komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana
16.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Lagzdiņa saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.154)
                        (Dok. nr.814)        (Balsojums: par-62, pret-4, atturas-3)
                         Mandātu un iesniegumu komisija

Sēde beigusies 14:20! - kvoruma trūkuma dēļ45.         Likumprojekts Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā
(Reģ. nr.274)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.860)
                         Juridiskā komisija


V. Likumprojektu izskatīšana
17.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.249)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.709, 709B)
                         Juridiskā komisija
18.         2. Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.2) (Reģ. nr.115)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.816)
                         Juridiskā komisija
19.         3. Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.569) (Reģ. nr.104)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr. 828)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.572) (Reģ. nr.107)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.829)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         5. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.573) (Reģ. nr.108)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.830)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.574) (Reģ. nr.109)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.831)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         7. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.207) (Reģ. nr.239)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.684, 808)
                         Juridiskā komisija
24.         8. Likumprojekts "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1131) (likuma otrreizēja caurlūkošana) (Reģ. nr.18)
                        (Dok. nr.832)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
25.         9. Likumprojekts "Jūras kodekss". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1185) (Reģ. nr.17)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr. 815)
                         Juridiskā komisija
26.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.80)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.837)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
27.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.242)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.688, 800)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
28.         12. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.258)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.751, 804)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". (Reģ. nr.259)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.752, 806)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"". (Reģ. nr.203)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.498, 812)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
31.         15. Likumprojekts "Medību likums". (Reģ. nr.243)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.689, 823)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
32.         16. Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ. nr.240)
               &nb sp;         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.686, 824)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Reģ. nr.228)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.591, 826)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         18. Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.219)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.559, 827)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
35.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.254)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.740, 833)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         20. Likumprojekts "Preču un pakalpojumu loteriju likums". (Reģ. nr.256)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.745, 834)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         21. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.227)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.590, 835)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         22. Likumprojekts "Likums par muitas nodokli". (Reģ. nr.225)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.588, 836)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         23. Likumprojekts "Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju". (Reģ. nr.232)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.659, 838)
                         Ārlietu komisija
40.         24. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu". (Reģ. nr.234)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.661, 839)
                         Ārlietu komisija
43.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" otrreizējai caurlūkošanai un par likumprojekta otrreizējo caulūkošanu (Lēm. proj. reģ. nr.158)
                        (Dok. nr.855)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
44.         Lēmuma projekts Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" trešajam lasījumam (Lēm. proj. reģ. nr.159)
                        (Dok. nr.856)
                         Juridiskā komisija
47.         Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" (Reģ. nr.285)
                         (1. lasījums)
                         Juridiskā komisija