Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 22. maija
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

28.         Lēmuma projekts Steidzams pieprasījums Ministru prezidentam Eināram Repšem par a/s Latvijas Krājbankas akciju izsoli (Lēm. proj. reģ. nr.152)
                        (Dok. nr.803)        (Balsojums: par-41, pret-4, atturas-41)
                         Ministru kabinets
1.         1. Likumprojekts "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu". (Reģ. nr.261)
                        (Dok. nr.756, 756A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ. nr.262)
                        (Dok. nr.758, 758A)        (Balsojums: par-38, pret-4, atturas-49)
                         Deputāti Vineta Muižniece, Mihails Pietkevičs, Aigars Kalvītis, Māris Kučinskis, Jānis Esta, Atis Slakteris, Silva Golde, Juris Dalbiņš, Raimonds Pauls, Gundars Bērziņš
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.263)
                        (Dok. nr.759, 759A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā". (Reģ. nr.264)
                        (Dok. nr.774, 774A)        (Balsojums: par-25, pret-64, atturas-3)
                         Deputāti Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā". (Reģ. nr.265)
                        (Dok. nr.789, 789A)        (Balsojums: par-65, pret-24, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.266)
                        (Dok. nr.790, 790A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.267)
                        (Dok. nr.791, 791A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Meliorācijas likums". (Reģ. nr.268)
                        (Dok. nr.792, 792A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā"". (Reģ. nr.269)
                        (Dok. nr.793, 793A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.270)
                        (Dok. nr.794, 794A)
                         Ministru kabinets
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
11.         1. Lēmuma projekts "Par Janas Zīles apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.149)
                        (Dok. nr.784)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
12.         2. Lēmuma projekts "Par tiesnešu skaitu palielināšanu apgabaltiesās". (Lēm. proj. reģ. nr.150)
                        (Dok. nr.785)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
III. Likumprojektu izskatīšana
13.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1305) (Reģ. nr.42)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.781)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14.         2. Likumprojekts "Grozījums Ventspils brīvostas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1303) (Reģ. nr.40)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.782)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
15.         3. Likumprojekts "Grozījums Rīgas brīvostas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1304) (Reģ. nr.41)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.783)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.244)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.690, 760)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
17.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.249)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.709, 761)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         6. Likumprojekts "Likums par Latvijas investīciju un attīstības aģentūru". (Reģ. nr.246)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.706, 776)        (Balsojums: par-8, pret-77, atturas-6)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         7. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.189)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.466, 777)        (Balsojums: par-90, pret-1, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.190)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.467, 778)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.208)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.533, 779)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
22.         10. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Reģ. nr.207)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.530, 780)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu"". (Reģ. nr.248)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.708, 786)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
24.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi"". (Reģ. nr.238)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.679, 787)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
25.         13. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai". (Reģ. nr.245)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.705, 788)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
Sēde beigusies 11:26!!!