Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 15. maija
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ. nr.221)
                        (Dok. nr.567, 567A)        (Balsojums: par-45, pret-2, atturas-32)
                         Deputāti Inese Šlesere, Ēriks Jēkabsons, Oskars Kastēns, Pēteris Simsons, Paulis Kļaviņš, Arnolds Laksa, Krišjānis Peters, Jevgenija Stalidzāne
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"". (Reģ. nr.250)
                        (Dok. nr.714, 714A)        (Balsojums: par-39, pret-42, atturas-8)
                         Deputāti Dzintars Ābiķis, Silva Golde, Ērika Zommere, Juris Dalbiņš, Māris Kučinskis, Raimonds Pauls, Aigars Kalvītis, Andris Ārgalis, Anta Rugāte, Mihails Pietkevičs
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Reģ. nr.251)
                        (Dok. nr.725, 725A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-2)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā". (Reģ. nr.252)
                        (Dok. nr.728, 728A)        (Balsojums: par-20, pret-63, atturas-3)
                         Deputāti Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Sergejs Fjodorovs, Oļegs Deņisovs, Vladimirs Buzajevs
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.253)
                        (Dok. nr.739, 739A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.254)
                        (Dok. nr.740, 740A)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.255)
                        (Dok. nr.741, 741A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
8.         8. Likumprojekts "Preču un pakalpojumu loteriju likums". (Reģ. nr.256)
                        (Dok. nr.745, 745A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"". (Reģ. nr.257)
                        (Dok. nr.744, 744A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.258)
                        (Dok. nr.751, 751A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". (Reģ. nr.259)
                        (Dok. nr.752, 752A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Par Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai". (Reģ. nr.260)
                        (Dok. nr.753, 753A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

13.         Deputātam Aigaram Pētersonam.
                        (Dok. nr.754)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
14.         1. Lēmuma projekts "Par Ausmas Tamkovičas apstiprināšanu par Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.133)
                        (Dok. nr.731)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
15.         2. Lēmuma projekts "Par Ainas Freimanes apstiprināšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.134)
                        (Dok. nr.732)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
16.         3. Lēmuma projekts "Par Anitas Ūdres apstiprināšanu par Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.135)
                        (Dok. nr.733)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
17.         4. Lēmuma projekts "Par Aelitas Vancānes apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.136)
                        (Dok. nr.734)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         5. Lēmuma projekts "Par Marutas Balodes apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.137)
                        (Dok. nr.735)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         6. Lēmuma projekts "Par Marinas Ribinas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.138)
                        (Dok. nr.736)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
20.         7. Lēmuma projekts "Par Annas Knodzes apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.139)
                        (Dok. nr.737)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
21.         8. Lēmuma projekts "Par Dzintras Apines apstiprināšanu par Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.140)
                        (Dok. nr.738)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
III. Likumprojektu izskatīšana
22.         1. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.579) (Reģ. nr.114)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.726)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
23.         2. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.568) (Reģ. nr.103)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.727)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-2)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
24.         3. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.559) (Reģ. nr.94)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.748)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
25.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". ( Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.578) (Reģ. nr.113)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.227, 716)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         5. Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.561) (Reģ. nr.96)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr. 210, 747)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
27.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.129)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.715)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         7. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.167)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.718)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
29.         8. Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Reģ. nr.78)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.724)        (Balsojums: par-62, pret-13, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
30.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ. nr.164)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.742)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ. nr.160)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.749)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
32.         11. Likumprojekts "Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu". (Reģ. nr.132)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.278, 750)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
33.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ. nr.151)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.300, 721)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         13. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.206)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.515, 722)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
35.         14. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.217)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.557, 730)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
36.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.216)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.556, 743)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"". (Reģ. nr.179)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.393, 746)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
40.         Lēmuma projekts Par Viļa Krištopana atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.143)
                        (Dok. nr.764)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
41.         Lēmuma projekts Par Viļa Krištopana ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.144)
                        (Dok. nr.765)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
38.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingrīdas Ūdres atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.141)
                        (Dok. nr.762)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
39.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingrīdas Ūdres ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.142)
                        (Dok. nr.763)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
42.         Lēmuma projekts Par Ata Slaktera atsaukšanu no Eiropas Padomes parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas sastāva (Lēm. proj. reģ. nr.145)
                        (Dok. nr.766)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
43.         Lēmuma projekts Par Ata Slaktera ievēlēšanu Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas sastāvā (Lēm. proj. reģ. nr.146)
                        (Dok. nr.767)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-1)
44.         Lēmuma projekts Par Vinetas Muižnieces atsaukšanu no Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas sastāva (Lēm. proj. reģ. nr.147)
                        (Dok. nr.768)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
45.         Lēmuma projekts Par Vinetas Muižnieces ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā (Lēm. proj. reģ. nr.148)
                        (Dok. nr.769)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
46.         8. Likumprojekts "Preču un pakalpojumu loteriju likums". (Reģ. nr.256)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.745, 745A, 770)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
47.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"". (Reģ. nr.257)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.744, 744A, 771)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
48.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.253)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.739, 739A, 772)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
49.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.254)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.740, 740A, 773)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 12:05!!!