Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 08. maija
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.207) (Reģ. nr.239)
                        (Dok. nr.684, 684A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

2.         1. Likumprojekts "Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju". (Reģ. nr.232)
                        (Dok. nr.659, 659A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā "Par pievienošanos 1988.gada 19.decembra Konvencijai pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu"". (Reģ. nr.233)
                        (Dok. nr.660, 660A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu". (Reģ. nr.234)
                        (Dok. nr.661, 661A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā (ESPM) Bosnijā-Hercegovinā (BH)". (Reģ. nr.235)
                        (Dok. nr.662, 662A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.236)
                        (Dok. nr.671, 671A)        (Balsojums: par-22, pret-23, atturas-43)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Bartaševičs, Jakovs Pliners, Jānis Urbanovičs, Dainis Turlais
7.         6. Likumprojekts "Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu". (Reģ. nr.237)
                        (Dok. nr.673, 673A)        (Balsojums: par-22, pret-66, atturas-2)
                         Deputāti Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs
8.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi"". (Reģ. nr.238)
                        (Dok. nr.679, 679A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
9.         8. Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ. nr.240)
                        (Dok. nr.686, 686A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.241)
                        (Dok. nr.687, 687A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         10. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.242)
                        (Dok. nr.688, 688A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         11. Likumprojekts "Medību likums". (Reģ. nr.243)
                        (Dok. nr.689, 689A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.244)
                        (Dok. nr.690, 690A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         13. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai". (Reģ. nr.245)
                        (Dok. nr.705, 705A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         14. Likumprojekts "Likums par Latvijas investīciju un attīstības aģentūru". (Reģ. nr.246)
                        (Dok. nr.706, 706A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         15. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.247)
                        (Dok. nr.707, 707A)        (Balsojums: par-36, pret-22, atturas-31)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Inese Vaidere, Pēteris Tabūns, Guntars Krasts, Juris Dobelis, Anna Seile
17.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu"". (Reģ. nr.248)
                        (Dok. nr.708, 708A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
18.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.249)
                        (Dok. nr.709, 709A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
II. Par likumu otrreizēju caurlūkošanu
19.         1. Likumprojekts "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1131) (Reģ.nr.18)
                        (Dok. nr.677, 677A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Valsts prezidente
20.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1426) (Reģ.nr.16)
                        (Dok. nr.678, 678A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Valsts prezidente
42.         Lēmuma projekts "Par Roberta Jurķa 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus" (Lēm. proj. reģ. nr.130)
                        (Dok. nr.717)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
III. Lēmumu projektu izskatīšana
21.         1. Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Maķedonijā". (Lēm. proj. reģ. nr.127)
                        (Dok. nr.680)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
22.         2. Lēmuma projekts "Par 2002.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē". (Lēm. proj. reģ. nr.129)
                        (Dok. nr.710)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Publisko izdevumu un revīzijas komisija
IV. Likumprojektu izskatīšana
24.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.567) (Reģ. nr.102)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.685)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
25.         3. Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.2) (Reģ. nr.115)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.229, 675)        (Balsojums: par-73, pret-19, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
26.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.152)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.676)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.158)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.697)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ. nr.159)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.699)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         7. Likumprojekts "Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.399) (Reģ. nr.20)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.698)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
30.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"". (Reģ. nr.128)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.701)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
31.         9. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.226)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.589, 665)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Reģ. nr.228)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.591, 669)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu"". (Reģ. nr.127)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.273, 672)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.133)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.279, 682)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                     &nbs p;   Juridiskā komisija
35.         13. Likumprojekts "Likums par muitas nodokli". (Reģ. nr.225)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.588, 691)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         14. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.227)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.590, 692)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.220)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.560, 695)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
39.         17. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.211)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.536, 702)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
40.         18. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.212)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.537, 703)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
41.         19. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.205)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.514, 704)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         1. Likumprojekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums". (Reģ. nr.192)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.469, 469B, 723)        (Balsojums: par-63, pret-23, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
43.         Lēmuma projekts Par deputāta Roberta Jurķa ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.131)
44.         Lēmuma projekts Par deputāta Roberta Jurķa ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.132)
38.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"". (Reģ. nr.203)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.498, 696)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Sēde beigusies 12:24!!!