Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 16. aprīļa
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Reģ. nr.231)
                        (Dok. nr.647, 647A)        (Balsojums: par-24, pret-70, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Jakovs Pliners, Andrejs Aleksejevs, Valērijs Agešins
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

2.         Deputātei Baibai Brigmanei.
                        (Dok. nr.657)        (Balsojums: par-89, pret-2, atturas-0)
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
3.         Lēmuma projekts "Par novērotāju apstiprināšanu Eiropas parlamentā". (Lēm. proj. reģ. nr.122)
                        (Dok. nr.658)        (Balsojums: par-90, pret-2, atturas-0)
III. Likumprojektu izskatīšana
4.         1. Likumprojekts "Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.229)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.638, 638B)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
5.         2. Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.3) (Reģ. nr.116)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.655)        (Balsojums: par-84, pret-7, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
6.         3. Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.140)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.644)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
7.         4. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā". (Reģ. nr.141)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.645)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
8.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"". (Reģ. nr.145)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.649, 649A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
9.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu"". (Reģ. nr.126)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.650)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         7. Likumprojekts "Grozījumi Antidempinga likumā". (Reģ. nr.148)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.651)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         8. Likumprojekts "Grozījumi Koncesiju likumā". (Reģ. nr.165)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.653)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         9. Likumprojekts "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1131) (Reģ. nr.18)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.654, 654A)        (Balsojums: par-72, pret-24, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
13.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1426) (Reģ. nr.16)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.656, 656A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-19)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
14.         11. Likumprojekts "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.217)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.557, 629)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         12. Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.219)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.559, 630)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"". (Reģ. nr.194)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.478, 631)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
17.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"". (Reģ. nr.195)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.479, 632)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
18.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"". (Reģ. nr.196)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.480, 633)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
19.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"". (Reģ. nr.197)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.481, 634)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
20.         17. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"". (Reģ. nr.198)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.482, 635)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
21.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"". (Reģ. nr.199)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.483, 636)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.216)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.556, 637)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         20. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.211)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.536, 639)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         21. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.212)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.537, 640)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
25.         22. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.209)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.534, 641)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         23. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.213)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.538, 642)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"" trešajam lasījumam līdz šā gada 8.maijam". (Lēm. proj. reģ. nr.123)
                        (Dok. nr.666)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""otrajam lasījumam līdz šā gada 28.aprīlim". (Lēm. proj. reģ. nr.124)
                        (Dok. nr.667)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" trešajam lasījumam līdz šā gada 6.maijam". (Lēm. proj. reģ. nr.125)
                        (Dok. nr.668)        (Balsojums: par-8, pret-78, atturas-6)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu ieniegšanas termiņu uz trešo lasījumu likumprojektam "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" līdz 2003.gada 30.maijam". (Lēm. proj. reģ. nr.126)
                        (Dok. nr.670)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
Sēde beigusies 17:35!!!