Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 27.marta
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.206)
                        (dok.nr.515, 515A)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Reģ.nr.207)
                        (dok.nr.530, 530A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ.nr.208)
                        (dok.nr.533, 533A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ.nr.209)
                        (dok.nr.534, 534A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.210)
                        (dok.nr.535, 535A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ.nr.211)
                        (dok.nr.536, 536A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ.nr.212)
                        (dok.nr.537, 537A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.213)
                        (dok.nr.538, 538A)
                         Ministru kabinets
24.         Likumprojekts "Par Jāņa Kažociņa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ.nr.214)
                        (dok.nr.544, 544A)
                         Juridiskā komisija
II. Likumprojektu izskatīšana
26.         Likumprojekts "Par Jāņa Kažociņa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ.nr.214)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.544, 544A)
                         Juridiskā komisija
9.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.566) (Reģ.nr.101)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.215, 532)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         2. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.949) (Reģ.nr.25)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.513)
                         Juridiskā komisija
11.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"". (Reģ.nr.178)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.520)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ.nr.143)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.528, 528A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         5. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ.nr.81)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.529, 529A)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.188)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.456, 509)
                         Juridiskā komisija
15.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts darba inspekcijas likumā". (Reģ.nr.131)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.277, 518)
                         Sociālo un darba lietu komisija
16.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"". (Reģ.nr.145)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.294, 519)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.129)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.275, 521)
                         Juridiskā komisija
18.         10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.152)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.301, 522)
                         Juridiskā komisija
19.         11. Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ.nr.140)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.289, 524)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         12. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā". (Reģ.nr.141)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.290, 525)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         13. Likumprojekts "Grozījumi Antidempinga likumā". (Reģ.nr.148)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.297, 526)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
22.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu"". (Reģ.nr.126)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.272, 527)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         15. Likumprojekts "Grozījumi Koncesiju likumā". (Reģ.nr.165)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.347, 531)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.206)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.515, 515A)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         Likumprojekts "Par Jāņa Kažociņa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ.nr.214)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.544, 544A,544B)
                         Juridiskā komisija
28.         2. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Reģ.nr.207)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.530, 530A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija