Darba kârtību
Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 28.februāra
ārkārtas sēdes darba kārtība

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ.nr.173)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.377, 377B)
                         Budžeta un finansu (nodokļu) komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.174)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.378, 378B)
                         Budžeta un finansu (nodokļu) komisija
3.         3. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2003.gadam". (Reģ.nr.172)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.376, 376B, 376C, 376E)
                         Budžeta un finansu (nodokļu) komisija