Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 27.februāra
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ.nr.176)
                        (dok.nr.382, 382A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ.nr.177)
                        (dok.nr.383, 383A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"". (Reģ.nr.179)
                        (dok.nr.393, 393A)
                         Deputāti Jānis Strazdiņš, Leopolds Ozoliņš, Andris Bērziņš, Staņislavs Šķesters, Arvīds Ulme, Vilnis-Edvīns Bresis, Indulis Emsis, Pēteris Kalniņš, Ingrīda Ūdre, Andis Kāposts
4.         4. Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību". (Reģ.nr.180)
                        (dok.nr.397, 397A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā". (Reģ.nr.181)
                        (dok.nr.401, 401A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ.nr.182)
                        (dok.nr.402, 402A)
                         Ministru kabinets
II. Lēmuma projekta izskatīšana
7.         Lēmuma projekts "Par likumprojekta "Valsts civildienesta ierēdņu disciplinārsodu likums" (Reģ.nr.5) atdošanu atpakaļ Ministru kabinetam pārstrādāšanai".
                        (dok.nr.395)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
III. Likumprojektu izskatīšana
8.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""". (Reģ.nr.91)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.198, 198B)
                         Juridiskā komisija
9.         2. Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.3) (Reģ.nr.116)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr. 230, 400)
                         Sociālo un darba lietu komisija
10.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu"". (Reģ.nr.126)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.272, 384)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         4. Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ.nr.140)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.289, 385)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         5. Likumprojekts "Grozījumi Antidempinga likumā". (Reģ.nr.148)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.297, 386)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         6. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā". (Reģ.nr.141)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.290, 387)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         7. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ.nr.166)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.348, 388)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.156)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.315, 390)
                         Juridiskā komisija
16.         9. Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Reģ.nr.78)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.145, 396)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
17.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.3/2001 "Grozījumi 17. un 24.pantā un II pielikumā, un VI un VII pielikuma par valsts atbalstu izslēgšana"". (Reģ.nr.154)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.305, 398)
                         Ārlietu komisija
18.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.2/2001 "Grozījums D protokolā (monopoli)"". (Reģ.nr.155)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.306, 399)
                         Ārlietu komisija
20.         Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" (Reģ.nr.181)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.419, 407A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" (Reģ.nr.182)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.418, 407B)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija