Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 13.februāra
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.163)
                        (dok.nr.324, 324A)
                         Deputāti Ingrīda Labucka, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne, Oskars Kastēns, Arnolds Laksa, Paulis Kļaviņš, Inese Šlesere, Ēriks Jēkabsons
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ.nr.164)
                        (dok.nr.346, 346A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Koncesiju likumā". (Reģ.nr.165)
                        (dok.nr.347, 347A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ.nr.166)
                        (dok.nr.348, 348A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ.nr.167)
                        (dok.nr.349, 349A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.168)
                        (dok.nr.350, 350A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ.nr.169)
                        (dok.nr.351, 351A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ.nr.170)
                        (dok.nr.353, 353A)
                         Deputāti Dainis Turlais, Valērijs Agešins, Andrejs Aleksejevs, Aleksejs Vidavskis, Vjačeslavs Stepaņenko
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
9.         Lēmuma projekts "Par Ingas Kudeikinas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata".
                        (dok.nr.345)
                         Juridiskā komisija
III. Likumprojektu izskatīšana
10.         1. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.4 ) (Reģ.nr.117)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr. 231, 231C)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.147)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.296, 296B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.571) (Reģ.nr.106)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.220, 330)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.565) (Reģ.nr.100)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr. 214, 331)
                         Juridiskā komisija
14.         5. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.560) (Reģ.nr.95)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.209, 334)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
15.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.5) (Reģ.nr.118)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.232, 335)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
16.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.577) (Reģ.nr.112)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.226, 344)
                         Juridiskā komisija
17.         8. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.570) (Reģ.nr.105)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.219, 341)
                         Ārlietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām". (Reģ.nr.55)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.103, 342)
                         Ārlietu komisija
19.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi". (Reģ.nr.11)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.21, 343)
                         Ārlietu komisija
20.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.152)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.301, 327)
                         Juridiskā komisija
21.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.129)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.275, 328)
                         Juridiskā komisija
22.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ.nr.143)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.292, 329)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija