Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 30.janvāra
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ.nr.123)
                        (dok.nr.262, 262A, 262B)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Anna Seile, Juris Dobelis, Inese Vaidere, Jānis Straume
2.         2. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu pret migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem". (Reģ.nr.124)
                        (dok.nr.266, 266A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs". (Reģ.nr.125)
                        (dok.nr.268, 268A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzību pret subsidēto importu"". (Reģ.nr.126)
                        (dok.nr.272, 272A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu"". (Reģ.nr.127)
                        (dok.nr.273, 273A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"". (Reģ.nr.128)
                        (dok.nr.274, 274A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.129)
                        (dok.nr.275, 275A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ.nr.130)
                        (dok.nr.276, 276A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Valsts darba inspekcijas likumā". (Reģ.nr.131)
                        (dok.nr.277, 277A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu". (Reģ.nr.132)
                        (dok.nr.278, 278A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ.nr.133)
                        (dok.nr.279, 279A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Ordeņu un godazīmju likums". (Reģ.nr.134)
                        (dok.nr.283, 283A)
                         Deputāti Juris Dalbiņš, Mareks Segliņš, Vineta Muižniece, Jānis Esta, Anta Rugāte, Aleksandrs Kiršteins
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ.nr.135)
                        (dok.nr.284, 284A)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
14.         14. Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi". (Reģ.nr.136)
                        (dok.nr.285, 285A)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem". (Reģ.nr.137)
                        (dok.nr.286, 286A)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"". (Reģ.nr.138)
                        (dok.nr.287, 287A)
                         Ministru kabinets
17.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Reģ.nr.139)
                        (dok.nr.288, 288A)
                         Ministru kabinets
18.         18. Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ.nr.140)
                        (dok.nr.289, 289A)
                         Ministru kabinets
19.         19. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā". (Reģ.nr.141)
                        (dok.nr.290, 290A)
                         Ministru kabinets
20.         20. Likumprojekts "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, otrās pārskata konferences lēmumu par konvencijas 1.panta grozījumu". (Reģ.nr.142)
                        (dok.nr.291, 291A)
                         Ministru kabinets
21.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ.nr.143)
                        (dok.nr.292, 292A)
                         Ministru kabinets
22.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ.nr.144)
                        (dok.nr.293, 293A)
                         Ministru kabinets
23.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"". (Reģ.nr.145)
                        (dok.nr.294, 294A)
                         Ministru kabinets
24.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes komisijām"". (Reģ.nr.146)
                        (dok.nr.295, 295A)
                         Ministru kabinets
25.         25. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.147)
                        (dok.nr.296, 296A)
                         Ministru kabinets
26.         26. Likumprojekts "Grozījumi Antidempinga likumā". (Reģ.nr.148)
                        (dok.nr.297, 297A)
                         Ministru kabinets
27.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"". (Reģ.nr.149)
                        (dok.nr.298, 298A)
                         Ministru kabinets
28.         28. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ.nr.150)
                        (dok.nr.299, 299A)
                         Ministru kabinets
29.         29. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ.nr.151)
                        (dok.nr.300, 300A)
                         Ministru kabinets
30.         30. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.152)
                        (dok.nr.301, 301A)
                         Ministru kabinets
31.         31. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ.nr.153)
                        (dok.nr.302, 302A)
                         Ministru kabinets
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
32.         1. Lēmuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku komandiera vietnieka kontradmirāļa Gaida Andreja Zeibota iecelšanu par Nacionālo bruņoto spēku komandieri".
                        (dok.nr.271, 271A)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
33.         2. Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Ārim Auderam".
                        (dok.nr.280)
                         Deputāti Aigars Kalvītis, Mihails Pietkevičs, Anta Rugāte, Andris Ārgalis, Juris Dalbiņš, Rihards Pīks, Ēriks Zunda, Gundars Bērziņš, Atis Slakteris, Māris Kučinskis
III. Lēmuma projekta izskatīšana
34.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva saukšanai pie administratīvās atbildības".
                        (dok.nr.267)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
IV. Likumprojektu izskatīšana
35.         1. Likumprojekts "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.575) (Reģ.nr.110)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.224, 224C)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
36.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1204) (Reģ.nr.49)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.97, 269)
                         Juridiskā komisija
37.         3. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ.nr.6)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.11, 282)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         3. Likumprojekts "Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs". (Reģ.nr.125)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.268, 268A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
38.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Likumā par ostām" otrajam lasījumam līdz šā gada 12.februārim"
                        (dok.nr.309)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija