Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 23.janvāra
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

49.         Pieprasījums "Par Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma Nr.53 no 2001.gada 30.oktobra neatbilstību Enerģētikas likuma 20.1.pantam"
                        (dok.nr.270)
                         Deputāti: Jānis Jurkāns, Aleksejs Vidavskis, Anatolijs Mackevičs, Valērijs Agešins, Jakovs Pliners, Nikolajs Kabanovs, Vitālijs Orlovs, Vladimirs Buzajevs, Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Aleksejevs
1.         1. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.559 "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ.nr.94)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 208, 208A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.560 "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā". (Reģ.nr.95)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 209, 209A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.561 "Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā". (Reģ.nr.96)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 210, 210A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.562 "Grozījumi "Likumā par ostām"". (Reģ.nr.97)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 211, 211A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.563 "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Reģ.nr.98)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 212, 212A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.564 "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Reģ.nr.99)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 213, 213A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.565 "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ.nr.100)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 214, 214A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.566 "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". (Reģ.nr.101)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 215, 215A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.567 "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ.nr.102)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 216, 216A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.568 "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ.nr.103)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 217, 217A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569 "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā". (Reģ.nr.104)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 218, 218A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.570 "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ.nr.105)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 219, 219A)
                         Ministru kabinets
13.         13. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.571 "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Reģ.nr.106)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 220, 220A)
                         Ministru kabinets
14.         14. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572 "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ.nr.107)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 221, 221A)
                         Ministru kabinets
15.         15. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573 "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ.nr.108)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 222, 222A)
                         Ministru kabinets
16.         16. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574 "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"". (Reģ.nr.109)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 223, 223A)
                         Ministru kabinets
17.         17. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.575 "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ.nr.110)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.207, 224, 224A, 224B)
                         Ministru kabinets
18.         18. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.576 "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ.nr.111)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.207, 225, 225A, 225B)
                         Ministru kabinets
19.         19. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.577 "Grozījums likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"". (Reģ.nr.112)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 226, 226A)
                         Ministru kabinets
20.         20. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.578 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ.nr.113)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 227, 227A)
                         Ministru kabinets
21.         21. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.579 "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ.nr.114)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 228, 228A)
                         Ministru kabinets
22.         22. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.2 "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Reģ.nr.115)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 229, 229A)
                         Ministru kabinets
23.         23. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.3 "Grozījumi Farmācijas likumā". (Reģ.nr.116)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 230, 230A)
                         Ministru kabinets
24.         24. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.4 "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Reģ.nr.117)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.207, 231, 231A, 231B)
                         Ministru kabinets
25.         25. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.5 "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"". (Reģ.nr.118)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.207, 232, 232A)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

27.         2. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā". (Reģ.nr.121)
                        (dok.nr.242, 242A)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Klementjevs, Anatolijs Mackevičs, Vjačeslavs Stepaņenko, Valērijs Karpuškins
28.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.1/2002". (Reģ.nr.122)
                        (dok.nr.260, 260A)
                         Ministru kabinets
3. Par atvaļinājuma piešķiršanu

30.         Deputātam Valērijam Karpuškinam
                        (dok.nr.261)
II. Lēmuma projekta izskatīšana
31.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Leopolda Ozoliņa saukšanai pie administratīvās atbildības".
                        (dok.nr.239)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
III. Likumprojektu izskatīšana
32.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1401) (Reģ.nr.37)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.85, 203)
                         Ārlietu komisija
33.         2. Likumprojekts "Par 1961.gada 21.aprīļa Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.962) (Reģ.nr.51)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.99, 204)
                         Ārlietu komisija
34.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.1/2002 attiecībā uz Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolu". (Reģ.nr.56)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.107, 202)
                         Ārlietu komisija
35.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi". (Reģ.nr.11)
                         (1. lasījums)
             ;            (dok.nr.21, 205)
                         Ārlietu komisija
36.         5. Likumprojekts "Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām". (Reģ.nr.55)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.103, 206)
                         Ārlietu komisija
37.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ.nr.80)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.168, 243)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         7. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ.nr.81)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.169, 244)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         8. Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1318) (Reģ.nr.46)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.94, 249)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
40.         9. Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Reģ.nr.78)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.145, 251)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
41.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par militāro sadarbību un personāla statusu". (Reģ.nr.33)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.73, 252)
                         Ārlietu komisija
42.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.314) (Reģ.nr.45)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.93, 253)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
43.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1201) (Reģ.nr.34)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.74, 254)
                         Juridiskā komisija
44.         13. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1064) (Reģ.nr.22)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.50, 255)
                         Juridiskā komisija
45.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1326) (Reģ.nr.24)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.52, 256)
                         Juridiskā komisija
46.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.63)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.115, 257)
                         Juridiskā komisija
47.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1136) (Reģ.nr.23)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.51, 258)
                         Juridiskā komisija
48.         17. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.7)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.12, 259)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija