Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002.gada 5.decembra
sēdes darba kārtība

2002.gada 5.decembrī pulksten 9.00
I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par militāro sadarbību un personāla statusu". (Reģ.nr.33)
                        (dok.nr.73, 73A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ.nr.35)
                        (dok.nr.78, 78A)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Nikolajs Kabanovs, Pāvels Maksimovs, Ivans Ribakovs, Dainis Turlais
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām". (Reģ.nr.55)
                        (dok.nr.103, 103A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/2002 attiecībā uz Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolu". (Reģ.nr.56)
                        (dok.nr.107, 107A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ.nr.57)
                        (dok.nr.109, 109A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Reģ.nr.58)
                        (dok.nr.110, 110A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ.nr.59)
                        (dok.nr.111, 111A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ.nr.60)
                        (dok.nr.112, 112A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ.nr.61)
                        (dok.nr.113, 113A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"". (Reģ.nr.62)
                        (dok.nr.114, 114A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.63)
                        (dok.nr.115, 115A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ.nr.64)
                        (dok.nr.116, 116A)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"". (Reģ.nr.65)
                        (dok.nr.117, 117A)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ.nr.66)
                        (dok.nr.118, 118A)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā"". (Reģ.nr.67)
                        (dok.nr.119, 119A)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.68)
                        (dok.nr.120, 120A)
                         Ministru kabinets
17.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu". (Reģ.nr.69)
                        (dok.nr.121, 121A)
                         Ministru kabinets
18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.70)
                        (dok.nr.122, 122A)
                         Ministru kabinets
19.         19. Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ.nr.71)
                        (dok.nr.123, 123A)
                         Ministru kabinets
20.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"". (Reģ.nr.74)
                        (dok.nr.126, 126A)
                         Ministru kabinets
21.         21. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ.nr.75)
                        (dok.nr.127, 127A)
                         Ministru kabinets
22.         22. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ.nr.76)
                        (dok.nr.128, 128A, 128B)
                         Ministru kabinets
23.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzībui"". (Reģ.nr.77)
                        (dok.nr.129, 129A)
                         Ministru kabinets
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
24.         1. Lēmuma projekts "Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē".
                        (dok.nr.72)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
25.         2. Lēmuma projekts "Par deputāta Andreja Aleksejeva atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas".
                        (dok.nr.79)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Oļegs Deņisovs, Boriss Cilevičs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Juris Sokolovskis, Andrejs Aleksejevs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Andrejs Klementjevs
26.         3. Lēmuma projekts "Par deputāta Andreja Aleksejeva ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā".
                        (dok.nr.80)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Oļegs Deņisovs, Boriss Cilevičs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Juris Sokolovskis, Andrejs Aleksejevs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Andrejs Klementjevs
III. Likumprojektu izskatīšana
29.         1. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.7)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.12, 71)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         2. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ.nr.8)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.13, 76)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         3. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ.nr.6)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.11, 75)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
32.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"". (Reģ.nr.1)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.4, 77)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
63.         Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (Reģ.nr.72)
                        (dok.nr.124, A)
                         Ministru kabinets
64.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju" (Reģ.nr.73)
                        (dok.nr.125, A)
                         Ministru kabinets
33.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ.nr.29)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.58, 105)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ.nr.30)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.59, 106)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
IV. Priekšlikumi par 7.Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu
37.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1401) (Reģ.nr.37)
                        (dok.nr.83, 85)
                         Ministru kabinets
38.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.578) (Reģ.nr.38)
                        (dok.nr.83, 86)
                         Ministru kabinets
39.         5. Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.844) (Reģ.nr.39)
                        (dok.nr.83, 87)
                         Ministru kabinets
40.         6. Likumprojekts "Grozījums Ventspils brīvostas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1303) (Reģ.nr.40)
                        (dok.nr.83, 88)
                         Ministru kabinets
41.         7. Likumprojekts "Grozījums Rīgas brīvostas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1304) (Reģ.nr.41)
                        (dok.nr.83, 89)
                         Ministru kabinets
42.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1305) (Reģ.nr.42)
                        (dok.nr.83, 90)
                         Ministru kabinets
43.         9. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1324) (Reģ.nr.43)
                        (dok.nr.83, 91)
                         Ministru kabinets
44.         10. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1429) (Reģ.nr.44)
                        (dok.nr.83, 92)
                         Ministru kabinets
45.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.314) (Reģ.nr.45)
                        (dok.nr.83, 93)
                         Ministru kabinets
46.         12. Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1318) (Reģ.nr.46)
                        (dok.nr.83, 94)
                         Ministru kabinets
47.         13. Likumprojekts "Fizisko personu īpašuma sākumdeklarēšanas likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1174) (Reģ.nr.47)
                        (dok.nr.83, 95)
                         Ministru kabinets
48.         14. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.627) (Reģ.nr.48)
                        (dok.nr.83, 96)
                         Ministru kabinets
49.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1204) (Reģ.nr.49)
                        (dok.nr.83, 97)
                         Ministru kabinets
50.         16. Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1173) (Reģ.nr.50)
                        (dok.nr.83, 98)
                         Ministru kabinets
51.         17. Likumprojekts "Par 1961.gada 21.aprīļa Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.962) (Reģ.nr.51)
                        (dok.nr.83, 99)
                         Ministru kabinets
53.         19. Likumprojekts "Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.653) (Reģ.nr.53)
                        (dok.nr.83, 101)
                         Ministru kabinets
54.         20. Likumprojekts "Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.654) (Reģ.nr.54)
                        (dok.nr.83, 102)
                         Ministru kabinets
71.         Likumprojekts Grozījumi likumā ''Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību
                        (dok.nr.146)
55.         Lēmuma projekts "Par Latvijas delegācijas Baltijas Asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu"
                        (dok.nr.130)
                         Deputāti: Pēteris Ontužāns, Paulis Kļaviņš, Jevgenija Stalidzāne, Ināra Ostrovska, Uldis Mārtiņš Klauss, Indulis Emsis, Anna Seile, Valērijs Agešins, Jakovs Pliners, Ainars Latkovskis
56.         Lēmuma projekts "Par Latvijas delegācijas Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajā asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu"
                        (dok.nr.132)
                         Deputāti: Andrejs Klementjevs, Ēriks Jēkabsons, Aldis Kušķis, Guntars Krasts, Dainis Turlais, Jānis Strazdiņš, Gundars Bērziņš, Aleksandrs Kiršteins, Jānis Reirs, Ingrīda Ūdre
57.         Lēmuma projekts "Par Latvijas nacionālās grupas Starpparlamentu Savienībā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu"
                        (dok.nr.133)
                         Deputāti: Ingrīda Ūdre, Jānis Reirs, Oļegs Deņisovs, Inese Vaidere, Ēriks Jēkabsons, Andrejs Klementjevs, Gundars Bērziņš, Jānis Strazdiņš, Dainis Turlais, Guntars Krasts
58.         Lēmuma projekts "Par Latvijas delegācijas Eiropas Savienības un Latvijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā un delegācijas vadītāja un vietnieku apstiprināšanu"
                        (dok.nr.134)
                         Deputāti: Solvita Mellupe, Sarmīte Ķikuste, Liene Liepiņa, Arturs Krišjānis Kariņš, Juris Dobelis, Guntars Krasts, Arnolds Laksa, Inese Šlesere, Edgars Jaunups, Inese Vaidere
59.         Lēmuma projekts "Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu"
                        (dok.nr.135)
                         Deputāti: Andris Bērziņš, Boriss Cilevičs, Ina Druviete, Juris Dobelis, Atis Slakteris, Ingrīda Labucka, Oļegs Deņisovs, Ingrīda Ūdre, Inese Vaidere, Jānis Reirs
60.         Lēmuma projekts "Par Latvijas delegācijas Rietumeiropas Savienības Asamblejā apstiprināšanu"
                        (dok.nr.136)
                         Deputāti: Aleksandrs Bartaševičs, Jānis Reirs, Ingrīda Ūdre, Ēriks Jēkabsons, Aleksandrs Kiršteins, Vineta Muižniece, Vilnis-Edvīns Bresis, Aldis Kušķis, Ēriks Škapars, Atis Slakteris
62.         Lēmuma projekts "Par LR Saeimas deputātu delegācijas Rietumeiropas Savienības Asamblejā vadītāja apstiprināšanu"
                        (dok.nr.140)
                         Deputāti: Leopolds Ozoliņš, Pēteris Ontužāns, Juris Dalbiņš, Mihails Pietkevičs, Paulis Kļaviņš, Igors Solovjovs, Aleksejs Vidavskis, Jakovs Pliners, Pēteris Tabūns, Ēriks Jēkabsons
61.         Lēmuma projekts "Par Latvijas delegācijas NATO Parlamentārajā Asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu"
                        (dok.nr.137)
                         Deputāti: Ingrīda Ūdre, Ēriks Jēkabsons, Jānis Reirs, Aleksandrs Kiršteins, Vineta Muižniece, Vilnis-Edvīns Bresis, Aldis Kušķis, Ēriks Škapars, Atis Slakteris, Liene Liepiņa
69.         Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā" (Reģ.nr.78)
                        (dok.nr.145)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
72.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ.nr.57)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.109, 109A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
73.         6. Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Reģ.nr.58)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.110, 110A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
74.         7. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ.nr.59)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.111, 111A, 148)
                         ,Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
75.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ.nr.60)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.112, 112A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
76.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ.nr.61)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.113, 113A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
77.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"". (Reģ.nr.62)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.114, 114A, 148)
                         ,Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
78.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ.nr.64)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.116, 116A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
79.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"". (Reģ.nr.65)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.117, 117A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
80.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ.nr.66)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.118, 118A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
81.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā"". (Reģ.nr.67)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.119, 119A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
82.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.68)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.120, 120A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
83.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu". (Reģ.nr.69)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.121, 121A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
84.         18. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.70)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.122, 122A, 148)
                         Bud žeta un finanšu (nodokļu) komisija
85.         19. Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ.nr.71)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.123, 123A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
86.         Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (Reģ.nr.72)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.124, 124A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
87.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju" (Reģ.nr.73)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.125, 125A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
88.         Likumprojekts Grozījumi likumā ''Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.146, 148, 146B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
89.         21. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ.nr.75)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.127, 127A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
90.         22. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ.nr.76)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.128, 128A, 128B, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
91.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Reģ.nr.77)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.129, 129A, 148)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
67.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ineses Šleseres atsaukšanu no Baltijas Asamblejas"
                        (dok.nr.143)
                         Deputāti: Jevgenija Stalidzāne, Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Paulis Kļaviņš, Oskars Kastēns, Aldis Kušķis, Ausma Ziedone-Kantāne, Andrejs Radzevičs, Artis Kampars, Inese Šlesere
68.         Lēmuma projekts "Par deputāta Krišjāņa Petera ievēlēšanu Baltijas Asamblejā"
                        (dok.nr.144)
                         Deputāti: Jevgenija Stalidzāne, Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Paulis Kļaviņš, Oskars Kastēns, Aldis Kušķis, Ausma Ziedone-Kantāne, Andrejs Radzevičs, Artis Kampars, Inese Šlesere