Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002. gada 07. novembrī
sēdes darba kārtība
10:00
Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam. (Lēm. proj. reģ. nr.11)