Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002. gada 05. novembrī
sēdes darba kārtība
10:00:00
1.         Valsts prezidentes uzruna;
2.         Balsu skaitītāju ievēlēšana;
3.         Mandātu un iesniegumu komisijas ievēlēšana;
4.         (Pārtraukums)
5.         Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām;
6.         Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas (par katru Saeimas Prezidija locekli atsevišķi);
7.         Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.