Likumprojekts “Grozījums Saeimas kārtības rullī”:

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 13. septembrī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Saeimas kārtības rullī”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________            _______________________

 

2. ___________________             _______________________

 

3. ___________________             _______________________

 

4. ___________________             _______________________

 

5. ___________________             _______________________

 

6. ___________________             _______________________

 

7. ___________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Grozījums Saeimas kārtības rullī”

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 50. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Lietu izskatīšana Saeimā, tās komisijās un frakcijās notiek valsts valodā”.