2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __.septembrī

                                                                                                                   Latvijas Republikas

                                                                                                                     8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

“Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

 

 

 

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

 

“73. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. janvārim izstrādā likumprojektu ar progresīvā nodokļa kritērijiem, kurā jāparedz, ka uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kuru apgrozījumi gadā :

 

nepārsniedz 45 000 LVL, gadā maksā nodokli - 0 % likmi.

 

Ja apgrozījums gadā ir:

 

no 45 000 LVL līdz 250 000 LVL – 2,5 % likmi.

no 250 000 LVL līdz 1 000 000 LVL – 7 % likmi.

no 1 000 000 līdz 100 000 000 – 15 % likmi

 

Ja apgrozījums gadā pārsniedz  100 000 000 LVL – 25 % likmi