2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __.septembrī

                                                                                          Latvijas Republikas

                                                                                        8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību””.

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz __1_. lpp.

     2. Anotācija uz __2_. lpp.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību

 

 

 

1. pants. Pie Afganistānas kara darbības veterāniem pieder:

 

1) no Padomju armijas atvaļinātie karavīri, karaklausībai padotās armijas nometnēs iesauktās iekšlietu orgānu vadošās un ierindas personas, ko nosūtījuši PSRS valsts varas orgāni un kuras piedalījušās kara darbībā, pildot dienesta uzdevumus;

 

2) automobiļu bataljonu karavīri, kas bija norīkoti uz Afganistānu kravu nogādāšanai šai valstī kauju darbības periodā;

 

3) aviācijas sastāva karavīri, kas veikuši lidojumus kaujas uzdevumos no PSRS teritorijas uz Afganistānu kara darbības periodā;

 

4) darbinieki (ieskaitot civilās aviācijas ekipāžu locekļus, kas veikuši lidojumus uz Afganistānu kara darbības periodā), kas apkalpojuši PSRS kara kontingentu, tikuši ievainoti, kontuzēti vai sakropļoti;

 

5) darbinieki, kas bija nosūtīti darbā uz Afganistānu periodā no 1979. gada decembra līdz 1989. gada decembrim, atstrādājuši noteikto termiņu vai pirms termiņa atsaukti attaisnojošu iemeslu dēļ.

 

2. pants. Sociālajā aizsardzībā kara darbības Afganistānā veterāni tiek pielīdzināti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām saskaņā ar likuma “Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums” 10.,11. un 12. pantam. 

 

 

Pārejas noteikumi:

 

Ministru kabinetam līdz 2006. gada 1. oktobrim izstrādāt un pieņemt attiecīgus noteikumus par kara darbībā Afganistānā piedalījušos veterānu sociālo aizsardzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību””

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Afganistānas kara darbības veterāni (Latvijā tādu personu ne vairāk nekā 3 000 cilvēku) nesaņem nekādus sociālos atvieglojumus.

 

 

 

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Pielīdzināt Afganistānas kara darbības veterānu sociālās tiesības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku tiesībām.

 

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

 

 

Būtiski neietekmēs

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

 

 

 Būtiski neietekmēs

 

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

Būtiski neietekmēs

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

Afganistānas kara veterānu apvienība atbalsta šo likumprojektu

 

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

 

 

 

Pieņemtie izpildīšanai Ministru kabineta Noteikumi definē izpildīšanas kārtību.

&nb sp;