2006

 

 

 

 

 

2006.gada 9. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi „Administratīvo pārkāpumu kodeksā””. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 15. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi „Administratīvo pārkāpumu kodeksā””

uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________           

2. ____________________________           

3. ____________________________           

4. ____________________________           

5. ____________________________

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

Likumprojekts

„Grozījumi „Administratīvo pārkāpumu kodeksā””

 

Papildināt Administratīvo pārkāpumu kodeksa II daļas “Sevišķā daļa” 12.”a” nodaļu “Administratīvie pārkāpumi komercdarbībā” ar jaunu pantu 166.9 šādā redakcijā:

 

“Par fiktīva komersanta nodibināšanu, kas reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā, sniedzot nepatiesu informāciju vai izmantojot prettiesiski iegūtus dokumentus vai arī jebkādā citā veidā iegūtus dokumentus no tādas personas, kuras mērķis nav bijis kļūt par komersantu un nodarboties ar uzņēmējdarbību

-         uzlikt naudas sodu no 250 līdz 500 latiem, atņemot tiesības fiziskajām personām ieņemt amatus komercsabiedrībās un veikt jebkura veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz vienam gadam;

-         par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzlikt naudas sodu no 500 līdz 1000 latiem, atņemot tiesības fiziskajām personām ieņemt amatus komercsabiedrībās un veikt jebkura veida uzņēmējdarbību uz laiku no viena līdz pieciem gadiem.