LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 13. septembris

Nr.9/2 – 2 –  163

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām” (Reģ.nr. 1764) izskatīšanu 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām” 1.lasījumā nobalsotā redakcija.(2 lpp)

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Šlesers

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi
invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām

(reģ.nr.1764)

 

1.pants. Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.pantu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvotas šādas invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrības (turpmāk — kapitālsabiedrības):

1) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNS Zīmju valodas centrs”;

2) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNS Komunikācijas centrs”;

3) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”;

4) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNS kultūras centrs “Rītausma””;

5) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNS Dane”;

6) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNS nekustamie īpašumi”;

7) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”;

8) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Pērkonīte”;

9) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Strazdumuiža”;

10) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums”;

11) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums”;

12) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Neredzīgo biedrības “Daugavpils uzņēmums””;

13) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LNB Jugla”;

14) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Brailinform”;

15) Latvijas Invalīdu biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Asni — Madona”;

16) biedrības “Maltas Ordeņa palīdzības dienests” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija”.

 

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētās kapitālsabiedrības tiek atbrīvotas no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita biedrībai, kura tās dibinājusi, summas, kas ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām.

 

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētās kapitālsabiedrības likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteiktajos termiņos kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par aprēķinātajām uzņēmumu ienāku­ma nodokļa summām un saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitītajām summām.

 

4.pants. Biedrības, kas saņēmušas šā likuma 2.pantā minētās summas, Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par saņemtajām summām un to izlietojumu.

 

5.pants. Saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitīto summu izlietošana tādiem mērķiem un pasākumiem, kas nav paredzēti šo summu saņēmēju statūtos, kā arī nepareizu un nepilnīgu ziņu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajām summām un to izlietošanu pielīdzināma ar nodokli apliekamā objekta slēpšanai, un pārkāpējiem piemērojama likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētā atbildība.

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 3.nr.; 2003, 2.nr.).