Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                               Likumprojekts otrajam lasījumam  (steidzams)

 

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

(reģ.nr.1746 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi  otrajam lasījumam

(2)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

    Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

 

 

 

     Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

        Lai saglabātu Latvijas Republikas galvenās sporta bāzes un nodrošinātu iespēju rīkot starptautiskas sporta sacensības, kā arī lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai Olimpiskajām spēlēm, pasaules un Eiropas čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām, Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu šādām starptautisko sporta federāciju prasībām atbilstošām Latvijas Republikas sporta bāzēm neatkarīgi no tā, kā īpašumā tās atrodas:

1) bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais valsts sporta centrs “Mežaparks””;

2) Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins;

3) bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts tenisa centrs “Lielupe””;

4) akciju sabiedrība “Nacionālā sporta bāze “Rīgas sporta pils””;

5) bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””;

6) Latvijas nacionālā lietišķo sporta veidu skolas sporta bāze “Kleisti”;

7) valsts akciju sabiedrība “Biķernieku kompleksā sporta bāze”;

8) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””;

9) bērnu un jauniešu sporta centrs “Daugavas sporta nams”;

10) Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas nacionālā sporta manēža”;

11) Valmieras rajona padomes bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jāņa Daliņa stadions”;

12) Nacionālo bruņoto spēku sporta kluba sporta komplekss;

13) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Olimpiskā centra “Ventspils”” sporta komplekss;

14) Rīgas pilsētas pašvaldības sporta komplekss "Arkādija";

15) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Olimpiskā centra “Limbaži”” sporta komplekss;

16) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Stadions” sporta komplekss;

17) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķeizarmežs” sporta komplekss;

18) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas Olimpiskā centra ledus halle “Liepājas Metalurgs“;

19) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Golfs & Karti" golfa laukuma komplekss;

20) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta komplekss "Zemgale"" Jelgavas ledus halle;

21) Cēsu rajona pašvaldības slēpošanas - biatlona komplekss "Priekuļi";

22) sabiedriskās organizācijas BMX sporta kluba "Tālava" BMX velotrase;

23) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Babītes hokeja halle" ledus halle.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

        Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

          Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

        Papildināt 1.punktu ar 24., 25., 26., 27.apakšpunktu šādā redakcijā:

        “24) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais sporta centrs” olimpiskais sporta centrs;

         25) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes olimpiskais centrs” sporta komplekss;

        26) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Prizma” sporta halle “Volvo Sporta centrs”;      

        27) Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes stadions “Spīdveja centrs””.

 

 

 

 

 

 

 

1

Deputāts V.Orlovs

       Papildināt 1.punktu ar jaunu 28.apakšpunktu šādā redakcijā:

“28) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Profitness” sporta un atpūtas komplekss “Sportima””.

 

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas

precizētā redakcijā

priekšlikumā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Šā lēmuma 3. un 4.punktā* paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir nodevusi tai šīs funkcijas.

(2001.gada 13.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 16.07.2001.)

 

 

2

Atbildīgā komisija

         Izteikt likumprojekta tekstu  šādā redakcijā:

        “1. Papildināt 1.punktu ar 24. – 28. apakšpunktu šādā redakcijā:

        “24) biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” olimpiskais sporta centrs;

       25) biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” sporta komplekss “Vidzemes olimpiskais centrs”;

       26) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Prizma” sporta un atpūtas komplekss (būve);

        27) Daugavpils pašvaldības stadions “Spīdveja centrs”;

        28) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Profitness” sporta un atpūtas centrs “Sportima”.”

 

         2. Izslēgt 6.1 punktu.”

Atbalstīts

      

 

 

         1.Papildināt 1.punktu ar 24. – 28. apakšpunktu šādā redakcijā:

        “24) biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” olimpiskais sporta centrs;

       25) biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” sporta komplekss “Vidzemes olimpiskais centrs”;

       26) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Prizma” sporta un atpūtas komplekss (būve);  

       27) Daugavpils pašvaldības stadions “Spīdveja centrs”;

       28) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Profitness” sporta un atpūtas centrs “Sportima”.”

 

         2. Izslēgt 6.1 punktu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 3. Pirms attiecīgās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumu apstiprināšanas valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija nosūta noteikumu projektu privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes darbinieku arodorganizācijai, bet, ja sporta bāzē nav arodorganizācijas, — sporta bāzes darbinieku kolektīvam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei un Nacionālajai sporta padomei. (2001.gada 13.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 16.07.2001.)

   4. Apstiprinot privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus, valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija pieaicina šīs sporta bāzes darbinieku arodorganizācijas pārstāvi, bet, ja sporta bāzē nav arodorganizācijas, — sporta bāzes darbinieku kolektīva norīkotu pārstāvi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes un Nacionālās sporta padomes pārstāvi. (2001.gada 13.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 16.07.2001.)