11

 

 

 

 

 

11.05.2006. 

Nr. 8/2 - 2 – 120

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā:

Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
  4. ________________________________
  5. ________________________________

 

 

Projekts

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādus grozījumus:

 1. Izteikt 13.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1560 latu gadā;”.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1. oktobrī