Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 11. maijā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________              _______________________

 

2. ___________________              _______________________

 

3. ___________________              _______________________

 

4. ___________________              _______________________

 

5. ___________________              _______________________

 

6. ___________________              _______________________

 

7. ___________________             _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 15.pantu ar jaunu 5. daļu šādā redakcijā:

 

5. Nodokļa likme, kas jāmaksā no zemnieka vai zvejnieka saimniecības gada apliekamā ienākuma, ir 15 procentu, ja šī saimniecība nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts.

 

 

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 27.punktu šādā redakcijā:

 

27. Šā likuma 15.panta 5.daļa stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.