31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2006. 

Nr. 8/2 – 2 - 116                                                                 

 

 

LR 8. Saeimas

Prezidijam

 

 

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

 

 

Pielikumā:

Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
  4. ________________________________
  5. ________________________________

 

 

Projekts

 

 

Grozījumi likumā

“Par valsts pensijām”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” šādus grozījumus:

 

 

  1. Papildināt likumu ar jaunu 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. Pārdzīvojušā laulātā pensija.

Pārdzīvojušam laulātajam – vecuma pensionāram – pēc otra laulātā – vecuma pensionāra – nāves ir tiesības uz pārdzīvojušā laulātā pensiju, ja abu laulāto pamata iztikas avots ir bijusi vecuma pensija un laulātajiem bijusi kopīga saimniecība”.

 

  1. Papildināt likumu ar jaunu 23.1 pantu šādā redakcijā:

“23.1 pants. Pārdzīvojušā laulātā pensijas aprēķināšana.

Pārdzīvojušā laulātā pensiju aprēķina 60% apmērā no mirušajam laulātajam noteiktās vecuma pensijas”.