Iesniedz Juridiskā komisija

 

Rīgā, 2006.gada 29.martā

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu, Juridiskā komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā”.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz 1.lpp.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Likumprojekts “Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā” 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 27.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "10".

 


Likumprojekta

“Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā”

anotācija

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījums likuma 27.pantā nepieciešams, lai savstarpēji saskaņotu likuma normas.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta apspriešanas gaitā piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.